جراحی بینی
15 مه

آمادگی های لازم برای لیزر موهای زائد

آمادگی های لازم برای لیزر موهای زائد

پیش از آن که اولین جلسه ی لیزر موهای زائد را انجام بدهید ، یک جلسه مشاوره حضوری با پزشک خواهید داشت ، آمادگی های لازم برای لیزر موهای زائد توسط پزشک به شما گفته خواهد شد .

آمادگی های لازم برای لیزر موهای زائد

یکی از آمادگی های لازم برای لیزر موهای زائد ، انجام بررسی های لازم درباره ی سابقه ی انجام لیزر ، هدف و انتظار شما از لیزر درمانی و بررسی اختلالات هورمونی می باشد .

یش از آن که لیزر درمانی را برای از بین بردن موهای زائد آغاز نمایید ، نباید برای اصلاح موهای زائد از روش هایی استفاده کنید که مو ها را از ریشه می کند ( مانند استفاده از موچین ، اپی لیدی و اپیلاسیون ) . بهترین روش استفاده از ژیلت می باشد .

در صورتی که دستگاه لیزر معتبر و مناسبی را برگزینید ، درد ناشی از انجام لیزر کم تر خواهد بود . البته در افرادی که آستانه تحمل دردشان پایین است ، استفاده از کرم های بی حس کننده مانند زایلاپی ، قبل از انجام لیزردرمانی توصیه می گردد .

در روز انجام لیزر درمانی ، پیش از شروع درمان ، هر نوع ماده ای که روی موضع مالیده شده مانند کرم های آرایشی ، مرطوب کننده و حتی بی حس کننده ها را از روی سطح پوست به طور کامل پاک کنید .

چنانچه اخیراً حمام افتاب گرفته اید یا به وسیله یدستگاه های برنزه کننده ( سولاریوم ) پوستتان را برنز کرده اید ، لازم است تا صبر کنید چند هفته از این موضوع زمان بگذرد و پس از آن برای استفاده از لیزر اقدام کنید .

در صورتی که داروی خاصی مصرف می کنید و یا مبتلا به بیماری خاص هستید ، همچنین اگر که سابقه ی بروز حساسیت های پوستی دارید ف پیش از شروع درمان ، به پزشک خود اطلاع بدهید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

15 − سه =