جراحی بینی
20 مه

ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی یا جراحی شکم از رایج ترین انواع عمل های زیبایی به منظور ایجاد تناسب اندام به شمار می رود .

ابدومینوپلاستی با هدف برداشتن حجم اضافی پوست و چربی شکم و اندام های تحتانی انجام می شود .

ابدومینوپلاستی

شایع ترین دلیل مراجعه افراد برای ابدومینوپلاستی :

در ابدومینوپلاستی کلیه بد فرمی ها و نا زیبایی های شکم ، شلی و افتادگی پوست شکم در موقع نشستن یا پوشیدن لباس های اندامی را برطرف می سازد . همچنین ، افرادی که در اثر کاهش وزن ، شکم شان پوست اضافه آورده است با انجام جراحی زیبایی شکم می توانند به رفع این مشکل بپردازند .

چه افرادی با چه شرایطی می توانند جراحی ابدومینوپلاستی انجام بدهند ؟

افرادی که از لحاظ فیزیک بدن سالم هستند و وزن شان نیز ثابت است ، سیگار مصرف نمی کنند ، واقع گرا باشند ، از بزرگی ، شلی و افتادگی شکم شان رنج می برند .

آمادگی های لازم برای انجام ابدومینوپلاستی :

  • انجام یک سری آزمایشات کلینیکالی
  • قطع مصرف سیگار
  • بررسی دارو های مصرفی

قطع هر نوع داروی ضد التهاب و رقیق کننده ی خون و حتی برخی دارو های گیاهی و مکمل ها که ممکن است خطر بروز خون ریزی را افزایش بدهد .

مراحل ابدومینوپلاستی

معمولاً این جراحی تحت بیهوشی عمومی انجام شده و در حدود دو ساعت زمان لازم دارد .

پس از بیهوشی در نواحی مشخص شده در پیش از جراحی برش های لازم ایجاد شده و پوست و چربی اضافی برداشته می شود و سپس محل برش ها را بخیه زده و پانسمان می کنیم .

نقاهت و بهبودی در ابدومینوپلاستی

پس از اتمام عمل بیمار به ریکاوری منتقل می شود . پس از تثبیت وضعیت و اطمینان از نرمال بودن علائم حیاتی ، بیمار به بخش منتقل شده و در صورتی که مشکلی نباشد بیمار مرخص می شود .

لازم است تا حداقل یک هفته تا ده روز بیمار استراحت کند و پس از آن می تواند به راحتی و با اطمینان بایستد .

توصیه می شود تا چند هفته از انجام هر نوع فعالیت سنگین و جا بجایی اجسام خودداری نمایید . رژیم غذایی کم نمک را رعایت نموده و داروهای تجویز شده را تا پایان دوره مصرف نمایید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

دو × 4 =