جراحی بینی
24 دسامبر

از بین بردن خط خنده

از بین بردن خط خنده

از بین بردن خط خنده : خط خنده یکی از مشکلاتی است که در اثر تحلیل چربی زیر پوست یا مادرزادی ایجاد می شود و زیبایی چهره افراد را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

افرادی که از وجود این خط بر روی صورت خود ناراضی هستند می توانند با مراجعه به بهترین کلینیک زیبایی اقدام به از بین بردن آن کند.

برای از بین بردن خط خنده روش های ذیل توصیه می شود:

تزریق ژل

استفاده از ژل های موقتی برای رفع خط خنده یکی از روش های ایمن محسوب می شود، چرا که این نوع ژل ها از هیالورونیک اسید که در بافت بدن نیز وجود دارد تهیه شده و به همین علت ایجاد حساسیت یا آلرژی در فرد نمی کند.

در این روش پزشک ابتدا ناحیه تحت درمان را ضدعفونی کرده و پس از آن مقدار مشخصی ژل را در ان بخش تزریق می کند.

تزریق چربی

در این روش چربی مورد نیاز برای تزریق از بافت هایی همچون شکم ، پهلو ، ران ها برداشته شده و پس از جدا کردن املاح اضافی از آن در ناحیه مورد نظر تزریق می شود.

در این روش به دلیل اینکه فیلر مورد نیاز برای تزریق از بافت بدن خود بیمار تهیه می شود ایجاد حساسیت یا آلرژی در فرد نمی کند و کاملا ایمن محسوب می شود.

 

از بین بردن خط خنده

 

لیفت با نخ

در این روش از بین بردن خط خنده پزشک از نخ های جذبی و سوزن ظریفی استفاده می کند.

برای لیفت خط خنده با نخ ابتدا نقاط ورود نخ بر روی پوست مشخص شده و پس از آن پزشک نخ ها را بااستفاده از سوزن ظریفی وارد پوست کرده و می کشد، به این ترتیب خط خنده موجود در صورت از بین می رود.

عوارض از بین بردن خط خنده چیست؟

در صورتی که فرد متقاضی برای رفع خط خنده به بهترین کلینیک زیبایی مراجعه کند و پزشک بهترین روش درمانی را برای بیمار انتخاب نماید و بیمار مراقبت های قبل و بعد از آن را به طور کامل رعایت کند دچار هیچ عارضه ای نخواهد شد.

هزینه از بین بردن خط خنده چقدر می باشد؟

هزینه رفع خط خنده با توجه به روش درمانی ، دستمزد پزشک ، هزینه داروها و جلسات معاینه تعیین می شود.

به این نکته مهم توجه کنید که صرفا به خاطر هزینه کمتر به هر کلینیک زیبایی مراجعه نکرده و ابتدا درباره آن مرکز تحقیق کنید.

 

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button