جراحی بینی
13 آگوست

اقدامات قبل از لیزر موهای زائد

اقدامات قبل از لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد جزء پرطرفدارترین روش های از بین بردن موهای زائد بدن می باشد، کسانی که قصد استفاده از این روش را دارند بهتر است اطلاعاتی درباره اقدامات قبل از لیزر موهای زائد داشته باشد تا با رعایت آن ها بهترین نتیجه را به دست آورد.

در این روش با تاباندن لیزر به ناحیه مورد نظر ، گرما توسط پیگمنت های مو جذب شده و با افزایش میزان گرما فولیکول های مو و پیاز مو از بین می رود و موهای زائد آن بخش به طور دائمی از بین می روند.

اقدامات قبل از لیزر موهای زائد به شرح ذیل می باشد:

انتخاب کلینیک لیزر موهای زائد

 • یکی از مهم ترین اقدامات لازم قبل لیزر موهای زائد انتخاب یک کلینیک مجهز و معتبر می باشد.
 • برای انتخاب کلینیک لیزر موهای زائد خوب در تهران یا هر شهر دیگری می توانید از دوستان یا آشنایان خود پرس و جوکنید یا در گوگل جستجو نمایید.
 • پس از انتخاب کلینیک مورد نظر برای مشاوره به آن جا رفته و با مسئولین آن درباره بهترین نوع دستگاه لیزر صحبت کنید و سوالات خود را بپرسید.
 • در جلسه مشاوره در صورتی که دارویی استفاده می کنید یا در حساسیت دارید به اطلاع پزشک مورد نظر خود برسانید.

 

اقدامات قبل از لیزر موهای زائد

 

نکات قبل از لیزر موهای زائد

 • پیش از مراجعه برای لیزر مو زائد ، استحمام کرده و بهداشت خود را رعایت کنید.
 • دو روز قبل از لیزر موهای زائد بدن ، موهای ناحیه مورد نظرا تراشیده و بیرون بودن یک میلیمتر مو از بدن کافی می باشد.
 • برای کاهش درد ناحیه های حساس همچون بیکینی از پماد های حاوی لیدوکائین برای بی حسی موضعی استفاده کنید.
 • به مدت سه روز قبل از لیزر مو زائد از برنزه کردن بدن جدا خودداری کنید و در صورتی که برنزه کرده اید تا مدتی صبر کنید تا تاثیر آن از بین برود.
 • به مدت 6 هفته قبل از لیزر از کندن موهای بدن با بند، الکترولیز خودداری کنید ولی تراشیدن مو با ژیلت بلامانع می باشد.
 • بانوان بهتر است بدون آرایش برای انجام لیزر مراجعه کنند.
 • در روز درمان حتما یک لباس گشاد بپوشید تا بعد از لیزر احساس ناراحتی نکنید.
 • با رعایت نکات فوق نتیجه ایده آلی را به دست آورید.

انجام لیزر مو زائد چه مزایایی دارد؟

 • این روش از بین بردن موهای زائد مقرون به صرفه می باشد.
 • جای زخم و برشی بر روری پوست ایجاد نمی کند.
 • کاملا ایمن می باشد.
 • باعث صاف و شفاف شدن پوست بدن می شود.
 • بدون درد می باشد.

 

 

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

(ابدومینوپلاستیجوانسازی پوست – پروتز سینه – لیزر موهای زائد – تزریق چربی – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button