جراحی بینی
24 ژوئن

اقدامات قبل از لیپوماتیک

اقدامات قبل از لیپوماتیک

لیپوماتیک یکی از روش های درمان چاقی موضعی است. عملکرد لیپوماتیک به گونه ای است که سلول های بافت چربی به روش ساکشن پیشرفته از قسمت مورد نظر بدن تخلیه می شود. برای اینکه نتیجه این عمل برای شما رضایت بخش باشد، بایست اقدامات قبل از لیپوماتیک به درستی رعایت شود تا فرد برای عمل آماده گردد.

اقدامات قبل از لیپوماتیک

برای آماده سازی بیمار قبل ازعمل لیپوماتیک، رعایت نکات ذیل از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لطفا به آنها توجه نمائید.

قبل از جراحی ، گرفتن رضایت نامه کتبی از بیمار و اطلاع رسانی کلیه موارد به خانواده آن ، از جمله اقدامات قبل از لیپوماتیک است که حتما بایست انجام شود.

اقدامات قبل از لیپوماتیک

  • اگر درگیر بیماری هایی مانند فشار خون، دیابت کنترل نشده و بیماری های دیگر هستید، حتما با پزشک خود مطرح کنید.
  • اگر قبلا تحت عمل جراحی قلبی قرار گرفتید، حتما به جراح خود اطلاع دهید.
  • ابتلاء به بیماری هایی مانند لوتوس و سرطان و هم چنین بیماری هایی که قدرت سیستم ایمنی بدن را کاهش می دهند، باید به پزشک گزارش شود.
  • بعضی از داروها ممکن است باعث ایجاد اختلال شوند در مصرف آنها دقت کنید و در مورد این موضوع با پزشک مربوطه صحبت نمائید.
  • به دلیل قطرچربی در نواحی مورد نظر، انجام سونوگرافی توصیه می گردد. این بررسی باعث می شود، بیماری فتق و دیگر بیماری ها را چک کنیم و از وجود احتمالی آنها مطمئن گردیم.
  • روند تغییرات وزنی باید در حد ثابت قرار گیرد. قبل از لیپوماتیک، هر گونه تغییرات وزنی به پزشک خود اطلاع رسانی شود.
  • تست بارداری و تست خون به منظور چک کردن مسائلی از قبیل: کم خونی،عملکرد کلیه و کبد و هم چنین آزمایشات انعقادی انجام شود.
  • علاوه بر کلیه تست های فوق، آزمایشاتی جهت تشخیص بیماری هایی مثل هپاتیت و …الزامی است.
  • قبل ازعمل برای پرونده بیمار، از نواحی مورد نظر درمان عکس گرفته شود.

از مهم ترین اقدامات قبل از لیپوماتیک و بعد آن، متوقف کردن مصرف نوشیدنی های الکل دار وهمچنین استعمال دخانیات است.

کلینیک زیبایی بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

 

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

هفده − 11 =