جراحی بینی
07 آوریل

بایدها و نبایدهای لیزر موهای زائد

بایدها و نبایدهای لیزر موهای زائد

برای رهایی از موهای زائد و جلوگیری از رویش مجدد مو برای مدت زمان طولانی ، می توان از لیزر موهای زائد استفاده کرد ولی برای لیزر موهای زائد ، بایدها و نبایدهای لیزر موهای زائد را باید رعایت کرد.

لیزر مو زائد هم برای آقایان هم برای بانوان نیز انجام می شود ولی در بین بانوان محبوبیت بیشتری دارد و متقاضی برای انجام لیزر مو زائد زیاد است .

لیزر بیکینی و زیر بغل به به اجزای داخلی بدن آسیبی نمی زند و هیچ گونه عوارضی ندارد.

برای خانم های باردار ، افرادی که بیماری های عصبی دارند و افرادی که آسیب های پوستی دارند انجام لیزر ممنوع است.

لیزر موهای زائد برای افرادی که مویی تیره با پوستی روشن دارند بهتر نتیجه می دهد.

برای انجام جلسه اول لیزر موهای زائد تا جلسه بعدی بین 6 تا 8 هفته زمان نیاز است .

برای افرادی که موهای زائد خود را لیزر می کنند همیشه این سوال وجود دارد که بعد از لیزر موهای زائد چه باید کرد  ؟

در این مقاله نکات قبل از انجام لیزر و کارهای لازم بعد از لیزر موهای زائد را توضیح خواهیم داد.

اقدامات قبل از لیزر موهای زائد

تا سه ماه قبل از انجام لیزر از برنزه کردن و آفتاب گرفتن پرهیز کنید.

تنظیم دستگاه لیزر با توجه به رنگ پوست فرد مهم است ، به همین دلیل یک کلینیک زیبایی خوب را انتخاب کنید.

1 یا 2 روز قبل از انجام لیزر موهای ناحیه مورد نظر را اصلاح کنید ، برای رفع موهای زائد بهتر است از تراشیدن آنها با تیغ استفاده کنید.

اقدامات بعد از لیزر موهای زائد

مراقبت بعد از لیزر بیکینی یا لیزر نواحی دیگر بسیارمهم است  ، به همین دلیل از کرم های ضد آفتاب استفاده کنید.

تا 48 ساعت پس از لیزر موهای زائد از رفتن به سونا ، دوش آب گرم و حرارت پرهیز کنید.

اگر لیزر مو زائد صورت انجام داده اید تا 48 ساعت از مصرف لوازم آرایشی خودداری کنید.

برای مشاهده نمونه کارهای کلینیک فوق تخصصی پوست ، مو ، لیزرو جراحی های زیبایی بنیتا ، به سایت و صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید.

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button