جراحی بینی
17 آگوست

بهترین نوع لیزر موهای زائد

بهترین نوع لیزر موهای زائد

بهترین نوع لیزر موهای زائد : برای رفع موهای زائد از سه روش لیزر، الکترولیز و دارو استفاده می شود. رفع موهای زائد با لیزر منجر به نازک شدن و کم شدن مو می گردد.

اقدامات قبل از رفع مو های زائد با لیزر

  • قبل از لیزر با هدف بررسی مشکلات هورمونی آزمایش انجام شود.
  • موهای زائد ناحیه مورد نظر در روز قبل shave  شود.
  • حمام آفتاب یک ماه قبل از لیزر استفاده نشود.
  • در صورت نیاز نیم ساعت قبل از لیزر از پماد زای لاپی  برای بی حس نمودن قسمت مورد نظر استفاده نمائید.

 نحوه عملکرد لیزر موهای زائد چگونه است؟

اشعه لیزر روی پیاز مو با قدرت بالایی تاثیر می گذارد و باعث از بین رفتن آنها نیز می شود. این اشعه در پیگمنت های مو جذب می شود و سبب حذف موهای درون پیاز مو می شود. لیزر با انرژی گرمایی ایجاد شده روی ساختار مو تاثیر گذار خواهد بود. این درمان باعث سوختگی و آسیب دیدگی سطح پوست نمی شود. تعداد جلسات از طرف متخصص تعیین می شود و برای هر فرد متفاوت خواهد بود. با تکرار این جلسات به مرور زمان موهای زائد خیلی کمتر می شوند. نکته دیگر درباره نحوه عملکرد لیزر موهای زائد این است که فرد تحت درمان نباید مشکل هورمونی داشته باشد، در غیر اینصورت انجام لیزر بی فایده خواهد بود.

بهترین نوع لیزر موهای زائد

ممنوعیت استفاده از لیرز موهای زائد

  • زنان باردار و افراد تیره پوست
  • افراد زیر 17 سال
  • افرادی که بیماری قلبی، عروقی، عصبی و دیابت دارند.
  • افرادی که به دلیل موقعیت شغلی باید زمان زیادی در معرض آفتاب قرار بگیرند.
  • اگر در ناحیه مورد نظر، زخم یا عفونت فعال و آفتاب سوختگی تازه وجود داشته باشند.
  • افراد مشکوک به سرطان لوزه یا بیماری های تیروئید

نحوه عملکرد لیزر موهای زائد به گونه ای است که ترجیحا بهتر است توسط متخصص پوست انجام شود، زیرا او با شناخت انواع پوست و دستگاه ها، مراحل درمان را به طور صحیح انجام می دهد. متخصصین پوست بعد از معاینه بیمار نوع درمان و تعداد جلسات لیزر را تعیین می نمایند.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکرونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

9 − 6 =