جراحی بینی
15 اکتبر

بهترین کلینیک لیزر مو زائد تهران

بهترین کلینیک لیزر مو زائد تهران

بهترین مرکز لیزر تهران کجاست ؟ چگونه می توان بهترین کلینیک لیزر مو زائد تهران را انتخاب کرد و غیره سوالاتی است که افراد متقاضی برای انجام لیزر موهای زائد می پرسند.

به این نکته توجه داشته باشید که انتخاب پزشک و کلینیک لیزر موهای زائد در تهران جزء مهم ترین انتخابات شما محسوب می شود چرا که اگر به یک کلینیک غیر مجاز مراجعه کنید ممکن دچار عوارضی شوید.

انتخاب بهترین کلینیک لیزر مو زائد تهران

  1. برای انتخاب یک کلینیک لیزر مو زائد می توانید از دوستان و آشنایان خود پرس و جو کنید یا کلینیک لیزر موهای زائد در تهران را در گوگل جستجو نمایید.
  2. پس از تهیه لیست مراکز لیزر تهران درباره آن های تحقیق کرده و پس از آن برای مشاوره به بهترین آن ها بروید.
  3. در جلسه مشاوره درباره نوع لیزر و غیره سوالات خود را بپرسید تا آن ها شما را راهنمایی کنند.
  4. حتما برای اطمینان از انتخاب خود میزان رضایت افرادی که در آن جا لیزر انجام داده اند را بسنجید.

 

بهترین کلینیک لیزر مو زائد تهران

 

ویژگی های بهترین کلینیک لیزر مو زائد تهران

  1. یکی کلینیک لیزر موهای زائد باید مجهز به بهترین دستگاه های لیزر مو رائد باشد.
  2. کادری مجرب و حرفه ای در آن جا فعالیت کند و رفتا مناسبی با مراجعین داشته باشد.
  3. حتما نکات لازم در خصوص انجام لیزر را به فرد متقاضی توضیح دهند.
  4. یک پزشک مجرب در آن جا لیزر موها زائد را انجام دهد.

لیزر موهای زائد چگونه انجام می شود؟

دستگاه لیزر موهای زائد با طول موج مشخصی که برای ناحیه مورد نظر مشخص شده به آن ناحیه تابیده می شود.

نور تابیده شده به گرما تبدیل می شود و تئسط فولیکول های مو جذب شده و با بالا رفتن میزان گرما ریشه مو از بین رفته و به طور دائمی موهای زائد بدن از بین می رود.

عوارض لیزر موهای زائد چیست ؟

لیزر موهای زائد در صورتی که در یک کلینیک مجهز و توسط یک پزشک مجرب انجام شود و فرد مراقبت های قبل و بعد از آن را رعایت کند دچار هیچ عارضه ای نخواهد شد.

تنها عارضه ای روش کمی التهاب پس از رفع موهای زائد می باشد که امری طبیعی بوده و به مرور زمان رفع می شود و جای نگرانی وجود ندارد.

هزینه لیزر موهای زائد چقدر می باشد؟

هزینه لیزر موهای زائد با توجه به دستمزد پزشک ، تعداد جلسات مورد نیاز برای درمان و غیره تعیین می شود.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button