جراحی بینی
01 مه

تزریق چربی به گونه

تزریق چربی به گونه

تزریق چربی به گونه : پر بودن یا حجم داشتن گونه ها موجب زیبایی و جوانی فرد می شود و افرادی که گونه هایی استخوانی دارند می توانند از طریق تزریق چربی موجب حجم دهی گونه ها و زیبایی چهره شوند.

در اصل تزریق چربی یکی از روش های جوانسازی صورت و حجم دهی به بدن است.

تزریق چربی برای صورت انجام می شود و موجب حجم دهی و از بین رفتن چین و چروک ها می شود .

کاربرد دیگر تزریق چربی برای حجم دهی باسن و سینه است.

کسانی که تزریق چربی داشتند به خوبی می دانند تزریق چربی در نواحی چون گونه به چه اندازه موجب جوانی و زیبایی صورت می شود.

ماندگاری تزریق چربی در صورت

تزریق چربی به نسبت روش های دیگری چون تزریق بوتاکس و تزریق ژل ماندگاری طولانی تری دارد .

برخی از افراد سوال می پرسند که ایا تزریق چربی دائمی است ؟

به طور معمول تزریق چربی به گونه یا تزریق چربی نواحی دیگر صورت بین 1 تا 3 سال ماندگاری دارد.

با انجام فعالیت و به مرور زمان چربی نیز می سوزد و از بین می رود بنابراین اگر بیمار ورزشکار باشد یا در طول روز تحرک زیای داشته باشد ماندگاری چربی در صورت به نسبت ماندگاری چربی در صورت افراد معمولی ، مدت زمان کوتاه تری دارد.

البته مدت زمان گفته شده با توجه به پوست فرد و مراقبت های بعد از تزریق چربی ، می تواند کاهش یا افزایش پیدا کند.

تزریق چربی به گونه

نحوه تزریق چربی به گونه

مرحله اول تزریق چربی : از نواحی که چربی اضافی دارند ، چربی برداشته می شود .

نواحی چون ران ، پهلو ، شکم مناسب ترین نواحی برای برداشتن چربی هستند.

مرحله دوم تزریق چربی : چربی برداشته شده توسط دکتر زیبایی تصفیه می شود.

مرحله سوم تزریق چربی : پس از تصفیه چربی ، چربی به مقدار مورد نیاز به گونه تزریق می شود.

مراقبت های بعد از تزریق چربی به گونه

  • ناحیه ای که چربی از آن برداشته شده است را تا یک مدت با باند کشی ببندید یا از گن استفاده کنید.
  • از فشار دادن و ماساژ دادن گونه ها پرهیز کنید.
  • تورم و کبودی پس از تزریق چربی به صورت روندی طبیعی است و پس از گذشت مدتی از بین می رود.
  • برای کاهش ورم می توانید از کمپرس یخ استفاده کنید.
  • امکان دارد کمی درد داشته باشید که در طی چند روز از بین می رود ولی اگر درد برایتان قابل تحمل نبود می توانید از مسکن برای تسکین درد استفاده کنید.
  • تا 7 روز ورزش و فعالیت های سنگین انجام ندهید و بعد از گذشت 7 روز نیز به تدریج شروع به ورزش کنید.

برای انجام تزریق چربی به هر مرکز زیبایی اعتماد نکنید و در مورد کلینیک زیبایی مورد نظر به خوبی تحقیق کنید تا در آخر بهترین کلینیک زیبایی را انتخاب کنید.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

18 − نه =

Call Now Button