جراحی بینی
11 مارس

تزریق ژل در زیر چشم

تزریق ژل در زیر چشم

تزریق ژل در زیر چشم : با گذشت زمان و کهولت سن، عوامل وراثتی و غیره ممکن است زیر چشم برخی از افراد گود رفته و دچار سیاهی شود که این امر موجب خسته به نظر رسیده چشم های آن ها و کاهش شادابی چهره شان خواهد شد.

تزریق ژل در زیر چشم یکی از روش های جوانسازی پوست است که با انجام آن می توان سیاهی و گودی موجود در زیر چشم ها را برطرف کرد.

 

 

نحوه تزریق ژل در زیر چشم

کلینیک زیبایی بنیتا از ژل هیالورونیک اسید برای تزریق ژل به زیر چشم بهره می گیرد.

ژل هیالورونیک اسید با ساختار بدن سازگاری داشته و به همین دلیل احتمال بروز آلرژی ناشی از تزریق آن بسیار کم می باشد.

کادر درمانی کیلنیک زیبایی بینتا بعد از معاینه بیمار، میزان ژل مورد نیاز برای هر فرد را مشخص نموده و سپس ژل را به کمک سرنگ های مخصوص به زیر چشم تزریق می نمایند.

عوارض تزريق فيلر زير چشم

با انتخاب یک کلینیک خوب و مطمئن می توانید احتمال بروز عوارض ناشی از تزریق ژل زیر چشم را تا حد بسیار زیادی کاهش دهید.

کادر درمانی کیلنیک از تجربه و تخصص کافی در زمینه تزریق ژل چشم برخوردار می باشد.

در یک کلینیک زیبایی مطمئن، از بهترین نوع ژل استفاده می شود.

البته باید بگوییم که بعد از تزریق ژل کمی التهاب، کبودی و ورم در ناحیه مورد نظر ایجاد می گردد که طبیعی است.

برای ایجاد تسریع در روند بهبودی این عوارض می توانید بر روی ناحیه مورد تزریق، کمپرس آب سرد قرار دهید.

همچنین از قرار گرفتن در معرض گرما و نور شدید به مدت چند روز خودداری کنید.

قیمت تزریق ژل زیر چشم

هزینه تزریق ژل با توجه به:

  • دستمزد پزشک
  • مقدار ژل

نوع ژل و غیره بستگی دارد.

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

 

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

چهار × 3 =