جراحی بینی
25 ژوئن

تزریق ژل به لب

تزریق ژل به لب

تزریق ژل به لب یکی از روش هایی محبوب در بین افراد است که برای حجم دهی لب استفاده می شود  ، تزریق ژل لب باعث حجم دهی و خوش فرم شدن لب ها می شود .

علاوه بر افرادی که لب های نازک دارد افرادی که لب هایی درشت دارند نیز برای خوش فرم تر شدن لب ، تزریق ژل به لب را انجام می دهند .

ژل توسط شرکت های متفاوتی تولید و توزیع می شود به همین دلیل در بازار ژل های گوناگونی موجود است .

اگر به یک کلینیک زیبایی خوب مراجعه کنید قطعاً از بهترین ژل موجود برای تزریق استفاده می کنند.

برای اینکه یک کلینیک زیبایی که پرشکان ماهری دارد را پیدا کنید می توانید از آشنایان خود سوال کنید یا در صفحات مجازی چون صفحه اینستاگرام جستجو کنید .

تزریق ژل در لب بیشتر بین بانوان رایج است و کمتر دیده می شود که یک آقا برای تزریق ژل لب داوطلب شود .

تزریق ژل به لب

جوانسازی صورت

زیبا دیده شدن و داشتن چهره ای که هیچ گونه مشکلی ندارد برای هر فردی خوشایند است ولی به طور طبیعی چنین چیزی امکان پذیر نیست .

حتی افرادی که به طور طبیعی زیبا هستند نیز به مرور زمان دچار چروک های پوستی می شوند .

در چنین مواقعی بهترین راه برای بازگرداندن جوانی و شادابی به صورت انجام یکی از روش های جوانسازی است .

جوانسازی روش های متفاوتی دارد که یکی از آن ها تزریق ژل است .

روش های جوانسازی صورت :

جوانسازی با تزریق ژل

تزریق ژل نیازی به بیهوشی ندارد و می تواند در کلینیک زیبایی پوست انجام شود .

تزریق ژل یک روش کم تهامی برای جوانسازی صورت است که مزایای بسیار زیادی دارد .

ژل در واقع یک نوع پرکننده است و چین و چروک های سطح پوست را بر طرف می کند .

کاربرد دیگر تزریق ژل برای رفع خط خنده ، خط اخم و دیگر سطوح پوست است .

ژل از طریق سوزن های بسیار باریکی تزریق می شود به همین دلیل بیمار دردی را احساس نمی کند ولی در صورت تمایل می توان از بی حسی موضعی استفاده کرد .

انتخاب نوع ژل را به دکتر زیبایی بسپارید زیرا با توجه به تشخیص و تخصص خود به خوبی می داند چه نوع ژلی بهتر است .

همچنی هنگامی که برای تزریق ژل به لب اقدام می کند از تزریق بیش از حد خودداری کنید زیرا لب های بیش از حد برجسته زیبایی خاصی ندارد .

هزینه تزریق ژل

در تعیین هزینه ناحیه ای که نیاز به تزریق ژل دارد موثر است .

به طور مثال تزریق ژل به لب با تزریق ژل برای رفع خط خنده متفاوت است .

همچنین میزان ژلی که تزریق می شود و نوع ژل تزریقی نیز در تعیین هزینه تاثیر دارند .

بنابراین عوامل موثر در تعیین هزینه موارد زیر هستند :
  • دستمزدی که دکتر زیبایی دریافت می کند.
  • ناحیه ای که نیاز به تزریق ژل دارد .
  • مقدار ژلی که تزریق می شود .
  • نوع ژلی که استفاده می شود .

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

(ابدومینوپلاستیجوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

16 + 11 =