جراحی بینی
21 ژوئن

جراحی زیبایی پلک

جراحی زیبایی پلک

جراحی زیبایی پلک : با زیادتر شدن سن ، خصوصیت ارتجاعی پوست کاهش پیدا می کند و چین و چروک ها و خطوط ، به تدریج اطراف پوست پلک مشاهده می شود.

برای رفع مشکلاتی که به علت از دست دادن خاصیت ارتجاعی پوست به وجود می آید انجام جراحی زیبایی پلک یا بلفاروپلاستی بهترین روش است .

مشکل بارز در ناحیه پلک ،  افتادگی پلک بالا و پف زیر چشم است .

بیماران باید توجه داشته باشند که پف زیرپلک پایین میتواند به دلیل بیماری های متابولیکی مانند کم کاری یا پرکاری تیروئید نیز باشد.

برای تشخیص علت پف زیر چشم بهتر است به یک کلینیک زیبایی خوب مراجعه کنید تا اگر پف زیر چشم به علت بیماری مابولیکی است درمان شود و اگر هم به علت مشکل پوست پلک است بلفاروپلاستی یا جراحی پلک انجام شود.

کاربرد دیگر جراحی زیبایی پلک یا بلفاروپلاستی کمتر کردن چین و چروک های سطحی اطراف چشم نیز است.

متقاضیان جراحی زیبایی پلک باید به این نکته توجه داشته باشند که انجام عمل زیبایی پلک ، سیاهی دور چشم ها و گودی زیر چشم  را از بین نمی رود.

جراحی زیبایی پلک

عمل زيبايي درشت كردن چشم

اپیکانتوپلاستی یا جراحی پلک گوشه داخلی و کانتوپلاستی یا جراحی پلک گوشه خارجی ، دو عمل زیبایی مکمل برای چشم ها می باشند.

اپیکانتوپلاستی عمل زیبایی مناسبی برای درشت کردن چشم و نسبت به کانتوپلاستی محبوبیت بیشتری دارد.

کانتوپلاستی جراحی است که انتهای چشم را به سمت بالا می کشد .

به همین دلیل کمی  چهره فرد را عصبانی نشان دهد .

 چهره هایی مهربان بیشتر دلنشین هستند به همین دلیل امکان دارد انجام کانتوپلاستی باعث واکنش منفی از طرف اطرافیان شود ، همچنین این نوع عمل محبوبیت زیادی در بین مردم ندارد.

اگر هدف شما فقط درشت تر کردن چشم است عمل اپیکانتوپلاستی به شما پیشنهاد می شود.

جراحی پلک موجب افزایش سایز چشم نمی شود و برای تغییرات در چشم ها نیاز است که یکی جراحی هایی که در بالا توضیح داده شد است را انجام دهید .

هزینه جراحی زیبایی پلک

مهم ترین عامل در تعیین هزینه دستمزد جراح پلک است .

جراح پلک دستمزد متفاوتی برای انجام جراحی پلک بالا یا جراحی پلک پایین دریافت می کند.

همچنین انجام جراحی همزمان بر روی پلک پایین و پلک بالا نیز هزینه متفاوتی دارد .

به همین دلیل در ابتدا باید پلکی که نیاز به جراحی دارد مشخص شود و سپس هزینه گفته شود .

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

(ابدومینوپلاستیجوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

3 × 3 =