جراحی بینی
22 مه

جراحی شکم

جراحی شکم

با انجام جراحی شکم یا ابدومینوپلاستی دیگر نگران چربی های اضافی یا انباشته شده نخواهید بود زیرا جراحي شكم در اکثر مواقع نتایج رضایت بخش و ماندگاری دارد.

افراد برای رسیدن به اندام ایده آل هر روشی را امتحان می کنند ولی گاهی روش های طبیعی نتیجه مورد نظر فرد را ندارند .

در چنین مواقعی انجام جراحی های لاغری و جراحی شکم می تواند فرد را به نتیجه دلخواه برساند.

جراحي ابدومينوپلاستي

آبدومینوپلاستی یا جراحي شکم ، برای از بین بدن چربی های بدن و کاهش سایز نتایج رضایتمندی دارد.

افرادی که به تثبیت وزن رسیده اند و دیگر لاغر نمی شوند می توانند با انجام آبدومینوپلاستی به اندام ایده آلی که در نظردارند  برسند.

بهترین افراد برای انجام ابدومینوپلاستی افرادی هستند که از طریق ورزش ، رژیم های غذایی و روش های دیگر نتوانسته اند چربی های انباشته شده را از بین ببرند .

بانوانی که به علت زایمان دچار افتادگی پوست یا ترک ترک شدن پوست شکم شده اند نیز کاندیدهای مناسبی برای آبدومینوپلاستی هستند.

در جراحی آبدومینوپلاستی با زدن برش مناسب ، پوست شکم برداشته می شود.

 سپس جراح شکم ، چربی ها را خارج می کند و در نهایت پوست های اضافی را برش می دهد.

جراحی شکم

انواع ابدومینوپلاستی یا جراحی شکم

  • مینی آبدومینوپلاستی یا جراحی محدود شکم
  • آبدومینوپلاستی کامل یا جراحی شکم کامل
  • ابدومینوپلاستی گرداگرد یا جراحی شکم گرداگرد

انجام هر یک از روش های ابدومینوپلاستی بستگی به درصد چربی شکم فرد دارد و جراح شکم بعد از معاینه یکی از روش ها را انتخاب می کند.

هرکدام از روش های جراحی زیبایی شکم مزایای خود را دارند  و تفاوت روش ها در اندازه برشی است که باید زده شود.

جراحی شکم با لیزر

در ابدومینوپلاستی یا جراحی شکم ، برای تخلیه چربی ها برشی بر روی پوست شکم زده می شود.

به همین دلیل در ابدومینوپلاستی ،  لیزر جایی ندارد.

در روش هایی پیکرتراشی چون لیپولیز از لیزر برای لاغری شکم استفاده می شود.

عوارض جراحی شکم

مهارت جراح شکم در بروز عوارض نقش مهمی دارد .

اگر جراح شکم مهارت کافی را داشته باشد برای بیمار هیچ گونه عوارضی به وجود نمی آید.

به همین دلیل عجله نکنید و به خوبی تحقیق کنید تا بهترین جراح شکم را انتخاب نمایید.

هزینه جراحي شکم

هزینه جراحی شکم و پهلو با توجه به حجم چربی شکم و پهلو و دستمزد جراح شکم متغیر است.

ابدومینوپلاستی با توجه به درصد چربی ها سه روش مختلف دارد ، به همین دلیل قیمت آبدومینوپلاستی متغیر است.

ببنابراین برای تعیین هزینه به جراح شکم مراجعه کنید و معاینه شوید.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

بدومینوپلاستی جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button