جراحی بینی
12 نوامبر

جوانسازی صورت با آندولیفت

جوانسازی صورت با آندولیفت

اندولیفت صورت چیست ؟ جوانسازی صورت با آندولیفت یکی از متدهای جدید برای از بین بردن لک های موجود در صورت ، چروکیدگی و افتادگی پوست و غیره می باشد.

نحوه کار اندولیفت چیست ؟

در این روش جوانسازی پوست بدون اینکه بر روی پوست سوراخی ایجاد شود فیبر بسیار نازکی وارد پوست می شود و پس از آن در میان درم عمقی و بافت چربی قرار می گیرد.

لیزر آندولیفت از طریق فیبر دیگری با این فیبر اتصال برقرار کرده و با جا به جا کردن آن کلاژن های موجود در پوست تحریک شده و باعث جوانسازی و سفت شدن پوست می شود.

جوانسازی صورت با آندولیفت چه مزایایی دارد؟

 • در این روش برای نخستین بار در جهان از طول موج 1470 نانومتر استفاده شده است.
 • مقرون به صرفه تر از سایر روش های جوانسازی می باشد.
 • امنیت زیادی دارد.
 • کنترا اندیکاسیون در این روش وجود ندارد.
 • دوره نقاهت آن بسیار کوتاه مدت می باشد.
 • با استفاده از بی حسی موضعی قابل انجام می باشد.
 • قابلیت استفاده از این روش در کنار سایر روش های زیبایی مانند فیلر را دارد.

 

جوانسازی صورت با آندولیفت

 

عوارض اندولیفت چیست ؟

بسیاری از افراد در جلسه مشاوره درباره عوارض این روش جوانسازی پوست می پرسند که باید آن ها بگوییم در صورتی که برای جوانسازی به بهترین کلینیک زیبایی مراجعه کنید و مراقبت های قبل و بعد از آن را رعایت کنید دچار عارضه ای نخواهید شد.

انتخاب بهترین کلینیک زیبایی برای آندولیفت

 1. افرادی که قصد انجام جوانسازی صورت با آندولیفت را دارند می توانند از دوستان و آشنایان خود پرس و جو کنید یا در گوگل جستجو کنید.
 2. پس از تهیه لیستی از بهترین کلینیک انجام آندولیفت درباره آن ها تحقیق کرده و پس از آن برای مشاوره نزد بهترین آن ها بروید.
 3. در جلسه مشاوره تمامی انتظارات خود را به پزشک مورد نظر بگویید تا او به درستی شما را راهنمایی کند.
 4. برای اطمینان از انتخاب خود نمونه کارهای آن ها را مشاهده کنید.
 5. برای مشاهده نمونه کارهای کلینیک زیبایی بنیتا می توانید به گالری تصاویر وب سایت یا صفحه اینستاگرام ایشان مراجعه کنید.

هزینه جوانسازی پوست با آندولیفت چقدر می باشد؟

هزینه جوانسازی صورت با این روش با توجه به دستمزد پزشک ، تعداد جلسات مورد نیاز ، هزینه داروها و غیره تعیین می شود.

به این نکته مهم توجه کنید که صرفا به خاطر هزینه به هر کلینیکی مراجعه نکرده و ابتدا درباره آن ها تحقیق کنید.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button