جراحی بینی
24 سپتامبر

جوانسازی پوست با بوتاکس

جوانسازی پوست با بوتاکس

جوانسازی پوست با بوتاکس : بوتاکس نوعی سم می باشد که امروزه کاربرد فراوانی دارد. تزریق بوتاکس در زیر پوست باعث فعالیت کمتر ماهیچه ها می شود.

زمانی که فعالیت ماهیچه ها کم می شود. خطوطی که به دلیل فعالیت زیاد بافت های صورت ایجاد شده با بوتاکس پر می گردد و در نتیجه باعث جوانسازی پوست می شود.

 

جوانسازی پوست با بوتاکس

 

جوانسازی پوست با بوتاکس چگونه انجام می شود:

جوانسازی پوست با بوتاکس طی ده دقیقه و با سوزن های ظریفی انجام می شود در این روش نیازی به بیهوشی نمی باشد.

پس از این که پوست ضد عفونی شد تزریق بوتاکس در ناحیه مورد نظر انجام می شود.

به مدت دو هفته صبر کنید تا بتوانید تاثیر تزریق بوتاکس را مشاهده کنید.

ماندگاری اثر بوتاکس در افراد مختلف متفاوت می باشد.

جوانسازی پوست با بوتاکس چه مزایایی دارد؟

 • تزریق بوتاکس باعث از بین رفتن خطوط اخم  و خنده روی صورت می شود.
 • باعث رفع چین و چروک موجود در اطراف چشم و گردن می شود.
 • از بین بردن خطوط موجود در پیشانی می شود.
 • از تزریق بوتاکس برای بالا بردن ابرو استفاده می شود.
 • برای کاهش نمایش لثه ها هنگام خندیدن.
 • باعث رفع عرق کف دست و زیر بغل می شود.

مراقبت های بعد از جوانسازی پوست با بوتاکس به شرح ذیل می باشد:

 • برای اینکه روش تزریق بوتاکس به خوبی در ناحیه های صورت منتشر شود صورت خود را سه الی چهار روز منبسط و منقبض کنید.
 • محلی را که تزریق بوتاکس انجام شده است به هیچ وجه ماساژ ندهید.
 • تا پنج روز از رفتن به محل های گرم مانند حمام های داغ، سونا و غیره اجتناب کنید.
 • بعد از بوتاکس تا 7 ساعت فرد نباید بخوابد.
 • بعد از تزریق بوتاکس تا چند ساعت از کمپرس سرد استفاده کنید.
 • از خوردن نوشیدنی های داغ تا 24 ساعت اجتناب کنید.
 • بعد از تزریق بوتاکس تا 4 ساعت از قرار گرفتن در معرض آفتاب بپرهیزید.
 • از انجام کارهای سنگین تا چهار روز بعد از بوتاکس بپرهیزید.
 • سه روز قبل و بعد از تزریق بوتاکس از مصرف داروهایی مانند آسپرین و وارفامین خودداری کنید.
 • کرم هایی را که پزشک برایتان تجویز کرده است را استفاده کنید.
 • در صورتی که بعد از تزریق بوتاکس سردرد، کبودی و تورم داشتید نگران نشوید پس از چند روز برطرف می شود.

هزینه جوانسازی پوست با بوتاکس چقدر می باشد؟

هزینه جوانسازی پوست با تزریق بوتاکس با توجه به برند بوتاکس و ناحیه تحت درمان و دستمزد متخصص زیبایی تعیین می شود.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

نوزده − هجده =