جراحی بینی
05 نوامبر

جوانسازی پوست با تزریق چربی

جوانسازی پوست با تزریق چربی

جوانسازی پوست با تزریق چربی یکی از ایمن ترین روش های جوانسازی می باشد که امروزه متقاضیان زیادی را به خود اختصاص داده است.

در این روش بافت چربی از بدن خود بیمار برداشته شده و درناحیه های مورد نظر تزریق می شود.

تزریق چربی به این صورت می باشد که پزشک از ناحیه هایی که چربی آن ها میزان ماندگاری بیشتری دارد برداشته و در سانتریفیوژ قرار می دهد تا املاح اضافی از آن جدا شود.

پس از جدا شدن املاح اضافی ، چربی باقی مانده با استفاده از سرنگ جمع آوری شده و پس از ضد عفونی کردن ناحیه تحت درمان در آن بخش تزریق می شود.

مزایای تزریق چربی چیست ؟

 • تزریق چربی یک روش طبیعی و کاملا ایمن محسوب می شود.
 • ایجاد حساسیت یا آلرژی در فرد نمی کند.
 • مقرون به صرفه می باشد.
 • دوره نقاهت نسبتا کوتاهی دارد.

 

جوانسازی پوست با تزریق چربی

 

اقدامات قبل از جوانسازی پوست با تزریق چربی به شرح ذیل می باشد:

 1. بیمار به مدت یک هفته قبل از انجام جوانسازی با تزریق چربی از داروهای رقیق کننده خون ، مصرف الکل و استعمال دخانیات پرهیز کند.
 2. بیمار به مدت یک ما قبل از مراجعه از انجام خدمات دندانپزشکی جدا خودداری کند.
 3. بهترین کلینیک زیبایی را برای انجام خدمات جوانسازی صورت انتخاب کند.

مراقبت های بعد از جوانسازی پوست با تزریق چربی به شرح ذیل می باشد:

 1. بیمار برای کاهش تورم و کبودی بعد از تزریق از کمپرس یخ استفاده کند.
 2. داروهایی را که پزشک برای تان تجویز نموده است به طور مرتب استفاده کنید.
 3. از قرار گرفتن در معرض آفتاب جدا خودداری کنید.
 4. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقالات مربوط به مراقبت های قبل و بعد از تزریق چربی مراجعه کنید.

عوارض تزریق چربی به صورت چیست ؟

در صورتی که برای انجام جوانسازی پوست با چربی به بهترین کلینیک زیبایی مراجعه کنید و مراقبت های قبل و بعد از آن را رعایت کنید دچا رعارضه ای نخواهید شد.

تنها عیب این روش تورم و کبودی می باشد که امری طبیعی بوده و به مرور زمان رفع می شود و جای نگرانی وجود ندارد.

هزینه جوانسازی پوست با تزریق چربی چقدر می باشد؟

هزینه تزریق چربی با توجه به ناحیه تحت درمان ، دستمزد پزشک ، جلسات معاینه ، هزینه داروها و غیره تعیین می شود.

به این نکته توجه داشته باشید که صرفا به خاطر هزینه کمتر به هر پزشک و کلینیکی مراجعه نکرده و ابتدا درباره او تحقیق کنید.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

5 × 4 =