جراحی بینی
07 مه

جوانسازی پوست با جنسیس

جوانسازی پوست با جنسیس

جوانسازی پوست با جنسیس : با افزایش سن و مراقبت های نادرست از پوست پس از گذشت مدتی پوست دچار تغییراتی چون لکه و چین و چروک می شود.

اکثریت بانوان به زیبایی خود اهمیت می دهند و به دنبال افزایش زیبایی و رفع مشکلات پوست هستند.

روش جوانسازی پوست با جنسیس یکی از روش های جوانسازی صورت است که نتایج رضایتمندی دارد و شادابی را به پوست بازمی گرداند.

مصرف دخانیات ، قرارگرفتن در تابش نور مستقیم آفتاب و افزایش سن از بارزترین دلایل به وجود آمدن چین و چروک های پوست هستند.

جای آکنه و اسکار ، چین و چروک های پوست  و غیره از شادابی و زیبایی پوست می کاهند و سن فرد را بیشتر از سن واقعی او نشان می دهند.

به همین دلیل رفع مشکلات پوست علاوه بر زیبایی تاثیرات مثبتی بر روی اعتماد به نفس فرد نیز دارد.

رایج ترین روش های جوانسازی پوست صورت

جوانسازی پوست با جنسیس

برخلا باور عموم که روش های جوانسازی را فقط مختص بانوان می دانند امروزه آقایان نیز تمایل به جوانسازی پوست و رفع مشکلات پوست دارند.

جای جوش هایی که از دوران بلوغ به جا مانده است برای هر فردی ظاهر ناخوشایندی دارد و منجربه کاهش زیبایی پوست می شود.

جنسیس با استفاده تکنولوژی جدید و در زمان کوتاه مدتی تمام مشکلات پوست را رفع می کند و زیبایی را به چهره باز می گرداند.

تکنولوژی جوانسازی صورت با جنسیس نیازی به بیهوشی ندارد و فرد با انجام جنسیس می تواند بدون بروز هیچ گونه عوارضی زیبایی چهره را افزایش دهد.

در اصل جوانسازی پوست با جنسیس علاوه بر تاثیرات مثبتی که بر روی صورت دارد منجربه افزایش زیبایی و اعتماد به نفس فرد می شود و تاثیرات مثبتی نیز بر روی روحیه فرد دارد.

هرکدام از روش های جوانسازی پوست صورت مزایای مختص به خود را دارند بنابراین برای انتخاب روش مناسب توصیه می شود به کلینیک زیبایی مراجعه کنید و پس از مشاوره های مورد نیاز بهترین روش را با توجه به مشکلی که باید رفع شود انتخاب کنید.

هزینه جوانسازی پوست صورت

بر روی تعیین قیمت تاثیر دارد و علاوه بر روش جوانسازی پوست ، هزینه کلینیک زیبایی نیز در تعیین هزینه نقش دارد.

برای مطلع شدن از هزینه بهتر است به یک کلینیک زیبایی مراجعه کنید تا علاوه بر تعیین هزینه مورد نظر بتوانید مشاوره های لازم را نیز دریافت کنید .

جوانسازی مرتبط با زیبایی چهره است و مهم است که بعد از جوانسازی پوست ، عوارضی وجود نداشته باشد .

به همین دلیل به کلینیک زیبایی خوبی مراجعه کنید تا عوارضی پیش نیاید.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

18 + دو =

Call Now Button