جراحی بینی
22 اکتبر

جوانسازی پوست با مزوتراپی

جوانسازی پوست با مزوتراپی

امروزه راه های متفاوتی برای جوانسازی وجود دارد که یکی از بهترین و ایمن ترین آن ها جوانسازی پوست با مزوتراپی می باشد.

مزوتراپی در واقع از مواد فعالی بیولوژیکی که شامل انواع ویتامین ها ، مواد معدنی و غیره می باشد، زمانی که این ماده در ناحیه تحت درمان تزریق می شودف باعث تحریک کلاژن سازی و الاستین پوست شده و به این ترتیب باعث جوانسازی پوست بیمار می شود.

کاربردهای مزوتراپی چیست ؟

  • مزوتراپی برای لک صورت
  • مزوتراپی دور چشم
  • مزوتراپی برای از بین بردن چین و چروک های موجود در صورت و غیره.

نحوه جوانسازی پوست با مزوتراپی چگونه می باشد؟

در این روش پس از اینکه پزشک ناحیه تحت درمان را معاینه کرد مقدرا مشخصی از مواد مزوتراپی را تهیه می کند و پس از ضد عفونی کردن آن ناحیه با استفاده از دستگاه مزوتراپی در آن بخش تزریق می شود.

تعداد جلسات مزوتراپی صورت با توجه به وضعیت بیمار تعیین می شود و معمولا بین 4 الی 6 جلسه می باشد.

 

جوانسازی پوست با مزوتراپی

 

مراقبت های بعد از جوانسازی پوست با مزوتراپی به شرح ذیل می باشد:

  1. بیمار برای از بین بردن کبودی و تورم از کمپری یخ استفاده کند.
  2. ناحیه تحت درمان را پس از تزریق ماساژ دهد.
  3. تا 24 ساعت از آرایش کردن صورت خودداری کند.
  4. داروهایی را که پزشک تجویز نموده است به طور مرتب استفاده کند.
  5. جلسات درمانی را به طور مرتب برود.
  6. از مصرف داروهای رقیق کننده خون همچون وارفارین و آسپرین تا 3 روز بعد از تزریق خودداری کنید.
  7. به مدت 3 روز بعد از تزریق مزوتراپی از مصرف الکل و استعمال دخانیات پرهیز کنید.

عوارض جوانسازی پوست با مزوتراپی چیست؟

بسیاری از افراد در جلسه مشاوره درباره عوارض جوانسازی پوست با مزوتراپی می پرسند که باید به آن ها بگوییم در صورتی که برای درمان به بهترین کلینیک زیبایی مراجعه کنید و مراقبت های قبل و بعد از آن را رعایت کنید دچار هیچ عارضه ای نخواهید شد و تنها عیب این روش تورم و کبودی پس از تزریق می باشد که امری طبیعی بوده و به مرور زمان رفع می شود.

هزينه مزوتراپي چقدر است؟

هزینه مزوتراپی با توجه به ناحیه تحت درمان ، تعداد جلسات مورد نیاز ، دستمزد پزشک ، هزینه داروها و غیره تعیین می شود.

به این نکته توجه داشته باشید که به خاطر هزینه کمتر به هر کلینیک زیبایی مراجعه نکرده و ابتدا درباره آن ها تحقیق کنید و پس از آن برای درمان به آن کلینیک مراجعه کنید.

 

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

یک × سه =