جراحی بینی
08 آوریل

جوانسازی پوست با پی آر پی

جوانسازی پوست با پی آر پی

به طور معمول به همراه بالا رفتن سن ، میزان الاستیتگی پوست کاهش می یابد و موجب بروز چین و چروک می گردد . این موضوع باعث می شود تا افراد به دنبال راهی برای جوانسازی پوست و شادابی دوباره پوست باشند . جوانسازی پوست با پی آر پی از روش های نوین در این زمینه می باشد .

جوانسازی پوست با پی آر پی

چگونگی فرآیند روش PRP

PRP  مخفف Platelet Rich Plasma به معنی پلاسمای غنی از پلاکت می باشد ، همان طور که از نام این روش پیداست ، در جوانسازی پوست با پی آر پی ، با تزریق پلاکت های فعالی که دارای فاکتور های رشد می باشند ، موجب فعالیت سلول های بنیادی شده و در نهایت منجر به ترمیم و بازسازی پوست می شوند .

در آغاز کار حدود بیست تا چهل سی سی خون از خود فرد گرفته شده و خون را درون لوله ای دارای ژل پی آر پی می ریزند . پس از آن لوله را داخل دستگاه سانتریفوژ قرار می دهند و در حدود ده دقیقه طی دو مرحله داخل دستگاه می چرخد . نیروی گریز از مرکز سیستم ، باعث می شود تا اجزای خون جداشده و سپس پلاکت های غلیظ شده را از سایر اجزای خون جدا می کند . در این مرحله پلاسمای غنی از پلاکت دارای عوامل رشد و سلول های بنیادی می باشد و آماده ی تزریق است .

در مرحله بعد موضع مورد نظر را بیحس کرده و پی آر پی را تزریق می کنیم . با توجه به این که در این روش برشی بر روی پوست ایجاد نمی  شود ، درد ناشی از آن نیز خیلی کم خواهد بود . همچنین قرمزی و ورم در نهایت تا 24 ساعت بعد از عمل برطرف خواهد شد .

لازم به ذکر است کل مدت زمان انجام این عمل بین 45 تا 60 دقیقه است و در مطب و بدون نیاز به تجهیزات اتاق عمل انجام می گردد .

نتیجه حاصل از انجام این فرآیند ، در حدود سه هفته بعد قابل رویت بوده و به مرور زمان نیز ، مشهودتر خواهد بود . برای اینکه دوام نتیجه حاصل از انجام پی آر پی باقی بماند ، لازم است تا دو سال یک بار ، درمان را تکرار نمایید . باید خاطر نشان شد که ، استعمال دخانیات و مصرف نوشیدنی های الکل دار منجر به کاهش دوام اثر PRP  می شود .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

20 − 14 =