جراحی بینی
21 سپتامبر

جوانسازی پوست دست

جوانسازی پوست دست

جوانسازی پوست دست : دست ها نیز مانند سایر اعضای بدن در معرض آسیب های ناشی از نور خورشید و افزایش سن و وظایف و استرس و اضطراب می باشد.

دست ها اولین بخش از بدن می باشند که می توانند افزایش سن و پیری را نشان دهند.

قابل ذکر می باشد که دست ها نیز مانند پوست صورت نیازمند مراقبت می باشند.

در صورتی که دست ها با افزایش سن دچار چین و چروک، لکه های تیره، برجستگی سیاهرگ ها و کاهش چربی بین استخوان های دست باعث می شود تا دست ظاهر زیبایی نداشته باشد.

جوانسازی پوست دست

جوانسازی پوست دست چه مزایایی دارد:

 • باعث می شود پوست دست طراوت و جوانی خود را به دست آورد.
 • دست ها مکمل زیبایی صورت و گردن می باشند.
 • جوانسازی پوست دست باعث افزایش اعتماد به نفس افراد می شود.
 • نتیجه جوانسازی پوست به سرعت قابل مشاهده بوده و ماندگار می باشد.
 • روش های جوانسازی پوست دست غیر تهاجمی بوده و دردی ندارد.
 • جوانسازی پوست برای مردان و بانوان با نوع پوست متفاوت قابل انجام می باشد.

راه ها جوانسازی پوست دست به شرح ذیل می باشد:

 • تزریق ژل و بوتاکس :این روش برای پرکردن چین و چروک موجود در پوست دست، تقویت پوست و برای پر کردن دست های لاغر و استخوانی مورد استفاده قرار می گیرد. میزان تزریق بوتاکس و ژل در این روش به آناتومی بدن هر فرد بستگی دارد.
 • تزریق چربی :در این روش از چربی های موجود در سایر بخش های بدن برداشته می شود و پس از آن چربی از طریق چند شکاف بسیار کوچک وارد دست می شود. این روش جوانسازی پوست ماندگاری زیادی دارد.
 • جوانسازی پوست دست با لیزر : استفاده از لیزر برای از بین بردن لک ها و چین و چروک موجود در پوست استفاده می شود. در این روش باعث تحریک کلاژن سازی بافت و ساختار پوست می شود.
 • روش آی پی ال: در این روش پالس های نورانی به پوست تابیده می شوند و باعث کمرنگ شدن لک های موجود بر روی پوست و تحریک  کلاژن سازی می شود.
 • لایه برداری شیمیایی :در این روش با استفاده از لایه بردار، لایه بالایی پوست برداشته می شود و باعث نرم و صاف شدن پوست می شود.
 • میکرودرم : در این روش با استفاده از کریستال های کوچکی برای پوسته پوسته کردن و از بین بردن لایه بالایی پوست استفاده می شود. سپس با کریستال اکسید آلومینیوم سلول های مرده با مالش از بین می برد و بعد با ساکشن پوست ها برداشته می شوند.

هزینه جوانسازی پوست دست چقدر می باشد:

هزینه جوانسازی پوست با توجه به روش درمانی و دستمزد پزشک تعیین می شود.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

 

 

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

20 + 8 =