جراحی بینی
07 سپتامبر

جوانسازی پوست صورت با دستگاه rf

جوانسازی پوست صورت با دستگاه rf

جوانسازی پوست صورت با دستگاه rf : پوست بدن انسان با گذشت زمان دچار تغییراتی می شود. عوامل محیطی، پاک نکردن آرایش هنگام خواب، قرار گرفتن در معرض آفتاب، بالا رفتن سن باعث آسیب رسیدن به پوست صورت می شود.

باقی ماندن جای زخم و کک و مک و غیره باعث می شود زیبایی صورت شما کاهش یابد. لذا برای رفع این امر و جوانسازی پوست راه های گوناگونی وجود دارد.

 

جوانسازی پوست صورت با دستگاه rf

 

یکی از روش های جوانسازی پوست صورت با دستگاه rf می باشد.

چگونگی جوانسازی پوست صورت با دستگاه rf ؟

این دستگاه با حرکات دورانی که انجام می دهد، باعث انتقال گرما از از لایه های بالایی پوست به لایه های پایینی می شود. میزان دمایی که از لایه سطحی به لایه های عمقی انتقال پیدا می کند؛ حدود 40 تا 50 درجه می باشد. قابل توجه می باشد که این دستگاه با عبور این میزان دما هیچ آسیبی به پوست نمی زند. همچنین دستگاه rf باعث افزایش جریان خون در پوست صورت می شود.

از تکنولوژی rf بیشتر برای جوانسازی زیر چشم، پیشانی، دور لب، غبغب، گونه ها، خط لب خند و گردن استفاده می شود.

دستگاه rf فرکشنال چه کاربرد هایی دارد؟

  • لایه برداری و جوانسازی پوست صورت با دستگاه rf
  • در این روش بدون نیاز به جراحی لیفت صورت انجام می شود.
  • درمان چین و چروک دور چشم و صورت، رفع افتادگی پوست با این دستگاه انجام می گیرد.
  • بازسازی و احیای پوست صورت که باعث نرم و شفاف شدن لایه سطحی می شود.
  • از بین بردن جای جوش و جای زخم صورت.

برتری جوانسازی پوست صورت با دستگاه rf نسبت به سایر روش ها:

  • در این روش بعد از اولین مراجعه می توانید نتیجه را به خوبی مشاهده کنید.
  • برای تمامی افراد با پوست های متفاوت مناسب می باشد.
  • جوانسازی پوست صورت با دستگاه آر اف نیازی به ریکاوری ندارد و جلسات درمانی کوتاه می باشد.
  • به سطح خارجی پوست آسیبی نمی زند.

هزینه rf صورت چقدر می باشد:

هزینه آر اف صورت به نیاز ها و خواسته های بیماران و تعداد جلسات مورد نیاز برای درمان بستگی دارد.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button