جراحی بینی
19 فوریه

جوانسازی پوست

جوانسازی پوست با هایفوتراپی

هایفو دارای موج اولتراسوندی که توانایی نفوذ به عمق دلخواه در بدن و متمرکز شدن در آن قسمت ، بدون هیچ آسیب  به بافت های موجود در مسیر می باشد . از این ویژگی به منظور جمع شدن و جوانسازی پوست با هایفوتراپی استفاده می شود .

 

جوانسازی پوست با هایفوتراپی

 

مکانیسم عمل :

 • تحریک ساختن فیبروپلاست ها به ساخت کلاژن در درم رتیکوفر
 • راه اندازی پروسه ی collagen Remodeling در قسمت درم
 • ایجاد Thermal coagulation zone در لایه ی SAMS به منظور کاهش مساحت فوری و دائمی این لایه
 • زیاد شدن دما تا تقریبا 65 الی 70 درجه در اطراف Thermal coagulation ها و به راه اندازی پروسه ی ساخت کلاژن برای افزایش الاستیسیته ی پوست

کاربرد های هایفوتراپی :

 • زیاد شدن قوام و الاستیسیته پوست
 • لیفتینگ ناحیه ی صورت و گردن
 • از بین بردن چین و چروک های ریز همچون چروک های ظریف موجود در اطراف چشم ها
 • کاهش عمق خطوط نازولبیال

بالا کشیدن ابرو ها

مزایای جوانسازی پوست با هایفوتراپی :

 • لیفتینگ بسیار قوی و مطلوب تنها در طول یک جلسه
 • امکان انجام لیفتینگ و جوانسازی فقط در یک جلسه ی درمانی هایفوتراپی
 • آسیب نرساندن به بافت های دیگر پیرامون
 • عدم آسیب در اپیدرم
 • مجهز به پروپ تصویر برداری بسیار دقیق که امکان تهیه ی عکس های دقیق از بافت هدف ، قبل و حین درمان را فراهم می کند .
 • عدم نیاز به استراحت و مراقبت های خاص قبل و بعد از انجام پروسه
 • عدم وابستگی به تیپ های پوستی
 • وابسته نبودن به فصل

مراقبت های بعد از جوانسازی پوست با هایفوتراپی چیست ؟

شستشو با آب سرد و استفاده از مرطوب کننده و ضد آفتاب ، تنها مراقبت مورد نیاز بعد از انجام هایفوتراپی می باشند .

آیا این پروسه دردناک است ؟

خیر هایفوتراپی با کمترین میزان درد همراه است و حتی می توان گفت که فاقد درد می باشد .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

بیست − 15 =