جراحی بینی
19 مارس

درباره لیپوماتیک

درباره لیپوماتیک

درباره لیپوماتیک می توان این گونه گفت که یکی از روش های موثر برای از بین بردن چربی های اضافی نواحی مختلف بدن است.

در روش لیپوماتیک ناحیه مورد نظر از طریق بی حسی موضعی ، بی حس می شود و لوله بسیار نازکی به نام کانولا از طریق یک برش وارد بافت های چربی می شود و با حرکت های چرخشی به طور سریع و لرزاننده ، چربی های اضافی ناحیه مورد نظر را تخریب می کند و از بدن تخلیه می کند.

مزایای لیپوماتیک

 • در این روش به بافت های چربی آسیبی زده نمی شود و می توان برای حجم دهی به مناطق دیگر بدن مانند باسن از این چربی ها استفاده کرد.
 • برای چربی های اضافی شکم ، پهلو ، باسن ، پاها ، بازوها و غبغب می توان از لیپوماتیک استفاده کرد و زیبایی ظاهری بدن را دو چندان کرد.
 • لیپوماتیک بیشتر برای تغییر سایز است نه برای کاهش وزن .
 • بدون نیاز به بستری شدن و به صورت سرپایی انجام می شود.
 • چند ساعت بعد از انجام لیپوماتیک بیمار مرخص می شود.
 • هرچند ورم و کبودی در عمل های زیبایی طبیعی است ولی در لیپوماتیک کبودی و تورم بسیار کم است.
 • درد و خونریزی ندارد.
 • دوره نقاهت کوتاه مدتی  دارد و بهبودی سریع اتفاق میوفتد.

مراقب های بعد از لیپوماتیک

 • بعد از انجام لیپوماتیک و خارج کردن چربی های اضافی بدن ، استفاده از گن ضروری است.
 • ۲ تا ۳ بیمار باید استراحت کند سپس می تواند به زندگی عادی و روزمره خود بازگردد.
 • بعد از بهبود ، انجام فعالیت های ورزشی و استفاده از یک رژیم غذایی خوب می تواند به تثبیت سایز کمک کند.

یک نکته بسیار مهم در ارتباط با لیپوماتیک

دستگاه کاملا هوشمند است و در اثر برخورد با بافت های ماهیچه ، عصب ها و عروق خونی متوقف شده و آسیبی به آن ها نمی رساند.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

نوزده − 14 =