جراحی بینی
17 سپتامبر

راهکارهای جوانسازی پوست

راهکارهای جوانسازی پوست

افتادگی پوست و چین و چروک ناشی از افزایش سن برای همه افراد اتفاق می افتد. اما امروزه اکثر افراد جامعه به دنبال راهکارهای جوانسازی پوست هستند.

 

راهکارهای جوانسازی پوست

 

عواملی که افراد به دنبال راهکارهای جوانسازی پوست می روند:

  • بالا رفتن سن باعث افتادگی پوست و چین و چروک می شود.
  • عوامل محیطی مانند : نور، استرس، استعمال دخانیات
  • کسانی که مبتلا به بیماری های پوستی هستند.

راهکارهای جوانسازی پوست به شرح ذیل می باشد:

ازجمله راهکارهای جوانسازی پوست صورت که بسیار مورد استقبال افراد قرار می گیرد. جوانسازی پوست صورت و دست با استفاده از لیزر می باشد.

لیزرهای متفاوتی برای این امر وجود دارد، مانند لیزر RF ،لیزر فراکشنال

لیزر ابتدا لایه بالایی پوست که آسیب دیده می باشد را از بین می برد و سپس با تحریک لایه های زیرین به کلاژن سازی باعث جوانسازی پوست می شود.

جوانسازی با بوتاکس یکی از بهترین راهکارهای جوانسازی پوست می باشد.

در این روش با تزریق بوتاکس در ناحیه های مورد نظر چین و چروک از بین برده می شود.

پلاکت یک نوع سلول خونی موجود در بدن می باشد که دارای مواد و فاکتور های رشد می باشد. در این روش با استفاده از این پلاکت های غنی شده باعث جوانسازی پوست می شود.

  • جوانسازی پوست با تزریق ژل

این روش به تزریق بوتاکس شیبه می باشد. در این روش با تزریق ژل یا فیلر ها در زیر پوست برای پر کردن فاصله بین بافت ها استفاده می شود.

در واقع تزریق ژل به زیر پوست باعث کشیده شدن آن می شود. اثر ژل یک هفته پس از تزریق قابل مشاهده است.

  • جوانسازی پوست با تزریق چربی

یکی از بی عارضه ترین راهکارهای جوانساری پوست تزریق چربی می باشد.

در این روش از چربی بدن خود فرد گرفته می شود و در ناحیه های تحت درمان تزریق می شود.

راهکارهای جوانسازی پوست

 

  • استفاده از لیفتینگ برای جوانسازی پوست

یکی از بهترین تکنیک های جوانسازی پوست استفاده از لیفت با نخ می باشد.

در این روش با استفاده از نخ و سوزن های بسیار ظریف که از یک سمت پوست وارد و از سمت دیگر خارج می شود و باعث کشیده شدن پوست و رفع افتادگی و چین و چروک پوست می شود.

  • جواسازی با هیدرودرم ابریژن

در این روش با استفاده از آب لایه های بالایی که بافت های پیر می باشند از بین برده می شوند.

در این روش برای ساییدن پوست ماده کریستال آلومینیوم بر روی پوست مالیده می شود تا پوست روی از بین رود و پوست زیری که سالم تر و با نشاط تر است جایگزین آن شود.

این دستگاه دارای سوزن های کوچک و ظریفی می باشد که اندازه آن توسط پزشک و متناسب با پوست شما تنظیم می شود.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button