جراحی بینی
29 جولای

عملکرد لیزر موی زائد

عملکرد لیزر موی زائد

چنانچه قصد دارید لیزر موهای زائد انجام دهید، خوب است تا با عملکرد لیزر موی زائد آشنا بشوید.

در صورتی که روش های اصلاح ( اپیلاسیون ، ژیلت ، موبر ، دستگاه اپیلیدی و … ) شما را خسته کرده است. عوارض بعد از اصلاح برای تان آزار دهنده شده است. لیزر موی زائد بهترین راه درمان به شمار می رود.

عوارض اصلاح

جوش و موهای زیر پوستی  منجر به بدفرمی و قرمزی و لکه شدن پوست صورت و بدن ، همچنین تیرگی ها و چروک پوست می شود.

عملکرد لیزر موی زائد

 نحوه عملکرد لیزر موی زائد

  • موضع مورد نظر با ژل بی حس کننده یا پماد زایلاپی بی حس می شود.
  • اشعه لیزر با توان بالایی به پیاز مو تابانده شده و آن ها را از بین خواهد برد.
  • پیگمت هایی که مو دارد، باعث جذب اشعه می شود. موها داخل پیاز مو از بین می برد.
  • لیزر های مختلف با منبع های نوری متفاوتی در لیزر موهای زائد کاربرد دارد.

تعداد جلسات لیزر موی زائد

به طور معمول 4 تا 6 جلسه به فاصله زمانی یک تا دو ماه حداقل دوره مورد نیاز برای انجام لیزردرمانی می باشد.

مدت زمان هر جلسه بسته به موضع مورد نظر متفاوت خواهد بود.

لازم به ذکر است ممکن است تا 12 جلسه نیز لیزر درمانی را ادامه داد.

همچنین دقت داشته باشید، لازم است تا برای جلسه های یادآوری حتماً مراجعه نمایید تا دوره درمان تکمیل بشود.

آمادگی پیش از لیزر موی زائد

برای این که مطمئن شوید تا از نظر هورمونی مشکلی ندارید، توصیه می شود تا قبل از شروع درمان یک آزمایش کامل هورمونی انجام دهید.

در صورت ابتلا به مشکلات هورمونی ، احتمال بازگشت موهای زائد وجود دارد.

پیش از شروع لیزر درمانی دست کم چهار تا شش هفته از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید و همچنین سولاریوم ( دستگاه های برنزه کننده ی پوست ) پرهیز نمایید.

افراد مناسب لیزر موی زائد

  • افرادی که پوست بدن شان روشن تر است.
  • پوست کلفت تری دارند.
  • موهای زائد شان به رنگ قهوه ای تیره و مشکی است.
  • موهای زائد شان ضخیم است.
  • این افراد پاسخ بهتری از نتیجه جراحی  دریافت می کنند.

البته در حال حاضر دستگاه های لیزر پیشرفته ای وجود دارد که با استفاده از آن پوست هایی را که برنزه شده اند را نیز بدون آن که به پوست آسیب برسد و یا عوارض سوختگی ایجاد بشود.

 

کلینیک زیبایی بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

12 + چهار =