جراحی بینی
19 مارس

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی یا جراحی زیبایی شکم برای از بین بردن چربی های ناحیه شکم و پهلو که با روش های لاغری و ورزش از بین نرفته اند مناسب است ، برای گرفتن نتیجه ایده آل رعایت اقدامات قبل و بعد از ابدومینوپلاستی بسیار مهم است.

اقدامات قبل از ابدومينوپلاستي

 • در روز جراحی شکم باید ناشتا باشید و بهتر از 8 ساعت قبل از جراحی زیبایی شکم از خوردن غذا خودداری کنید.
 • دو ساعت قبل از جراحي شکم آب و مایعات نیز ننوشید تا معده کاملاٌ خالی باشد.
 • آزمایش های لازم که توسط جراح شکم تجویز شده است را به طور کامل انجام دهید.
 • افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند بهتر از قبل از انجام جراحي شکم با یک متخصص قلب مشورت کنند.
 • مصرف آسپیرین و قرص های دیگری که باعث انعقاد خون می شود باید یک مدت قبل از جراحی شکم قطع شود.
 • قبل از جراحي شکم حتما استحمام کنید.

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

اقدامات بعد از ابدومينوپلاستي

 • رژیم غذایی بعد از عمل ابدومینوپلاستی برای ماندگاری نتیجه جراحی شکم بسیار مهم است.
 • نظافت و شستشوی محل زخم تا 3 روز بعد از عمل شکم بسیار مهم است.
 • ورم شکم بعد از ابدومینوپلاستی تا یک مدت می ماند سپس به طور کامل از بین می رود ، برای بهبود سریع تر ورم می توان از کمپرس یخ استفاده کرد همچنین باید مصرف نمک را به حداقل رساند.
 • ورزش بعد از عمل ابدومینوپلاستی و فعالیت های سنگین توصیه نمی شود و فرد باید حداقل یک ماه از انجام ورزش و فعالیت های شدید خودداری کند.
 • استفاده از گن بعد از ابدومینوپلاستی برای ورم شکم و نتیجه بهتر توصیه می شود و بهتر است به طور شبانه روز استفاده شود.
 • درد بعد از عمل ابدومينوپلاستي و کمی کبودی طبیعی است و جای نگرانی ندارد ، با مصرف مسکن هایی که جراح شکم تجویز می کند درد شکم کمتر می شود.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

پانزده − 6 =