جراحی بینی
19 سپتامبر

قبل و بعد از لیپوماتیک

قبل و بعد از لیپوماتیک

لیپوماتیک یکی از روش های لاغری می باشد که امروزه افراد برای داشتن اندامی مناسب از این روش جراحی استفاده می کنند. اما رعایت مراقبت هایی قبل و بعد از لیپوماتیک الزامی می باشد.

لیپوماتیک یک روش ایمن می باشد که به صورت موضعی اقدام به تخلیه چربی های موجود در آن ناحیه می کند.

 

 قبل و بعد از لیپوماتیک

 

عملکرد لیپوماتیک چگونه می باشد:

دستگاه لیپوماتیک یک میله کانولا دارد که وارد بدن می شود و با نوسان و چرخش و ارتعاشی که ایجاد می کند باعث می شود چربی ها از بافت های خود جدا شوند و سپس به صورت کامل تخلیه می شوند.

از چربی های تخلیه شده با روش لیپوماتیک می توان دوباره استفاده کرد.

اقدامات قبل از لیپوماتیک :

 

 • تمامی آزمایشات تجویز شده توسط جراح باید انجام شود بخصوص انجام آزمایش بارداری برای بانوان الزامی می باشد.
 • در صورتی که از داروی خاصی استفاده می کنید.
 • در صورتی که مبتلا به بیماری خاصی هستید یا سابقه بیماری داشته اید به اطلاع جراح خود برسانید.
 • تا چند هفته از مصرف سیگار، قلیون و الکل قبل و بعد از لیپوماتیک بپرهیزید.
 • در صورتی که از آسپرین و وارفامین استفاده می کنید، از دوهفته قبل از لیپوماتیک آن را کنار بگذارید.
 • گن مخصوص را تهیه کنید.
 • هشت ساعت قبل از عمل از مصرف آب و غذا بپرهیزید و در روز عمل کاملا ناشتا باشید.
 • عکس هایی از ناحیه مورد نظر تهیه کنید تا بعد از لیپوماتیک بتوانید نتیجه را با قبل از جراحی مقایسه کنید.

مراقبت های بعد از لیپوماتیک :

 • فرد بعد از عمل لیپوماتیک باید از نشستن طولانی مدت به صورت 90 درجه اجتناب کنید.
 • از مصرف غذاهایی که پر نمک و چربی هستند پرهیز کنید.
 • بعد از لیپوماتیک از گن مخصوص تا دو ماه استفاده کنید.
 • داروهایی را که جراح برایتان تجویز کرده است را به صورت کامل استفاده کنید.
 • در صورتی که بیمار احساس خواب آلودگی کند تا چند ساعت استراحت مطلق ضرور می باشد.
 • یک روز بعد از لیپوماتیک بیمار باید شروع به پیاده روی کند و پیاده روی را تا یک ماه ادامه دهد.
 • داروهایی را که جراح برای شما تجویز کرده است را به صورت کامل و راس ساعت استفاده کنید.
 • بیمار پس از جراحی لیپوماتیک از مایعات به میزان زیادی استفاده کند و غذاهای آبکی میل کند.
 • بیمار ناحیه عمل شده را به سمت پای ماساژ دهد تا خونابه های موجود در آن ناحیه به طور کامل تخلیه شود.
 • در روز اول پس از عمل لیپوماتیک از خوردن غذاهایی که باعث یبوست می شود اجتناب کنید.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

 

 

 

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button