جراحی بینی
06 مارس

لاغری با کویتیشن

لاغری با کویتیشن

بدون شک افراد با رعایت رژیم غذایی و ورزش ، وزنشان کاهش پیدا می کند اما در مواقعی که می خواهند روند کاهش وزن سریع تر انجام شود و یا برای از بین بردن چاقی موضعی می توان از روش های کمکی نیز استفاده کرد . یکی از این روش های کمکی لاغری با کویتیشن می باشد . اما باید بدانید که این روش کمکی بوده و به تنهایی جایگزین ورزش و رژیم غذایی نخواهد شد .

لاغری با کویتیشن

کویتیشن چیست ؟

در واقع می توان گفت کویتیشن روشی غیر جراحی برای رفع چربی های تجمع یافته در نواحی مختلف بدن می باشد . امواج اولتراسوند با فرکانس های صوتی خود منجر به ایجاد تکان هایی در چربی های موجود در بدن می شوند . گوش انسان قادر به شنیدن صدای این امواج نیست اما تکان هایی در بافت چربی به وجود می آورند که سلول های چربی قادر به مقاومت در برابر آن ها نیستند و درنهایت چربی ها به حالت مایع در می آیند و سپس بدن این چربی ها را جهت سوختن در بدن یا دفع شدن در کبد آماده می سازد .

بعد از آن چربی های مایع شده به کبد می روند و به مواد قابل سوختن در ماهیچه ها تبدیل می شوند و از راه ادرار دفع می شوند و یا اینکه داخل ماهیچه ها سوخت می شوند .

از روش لاغری با کویتیشن جهت فرم دهی به بدن هم استفاده می شود زیرا فقط موجب از بین رفتن چربی ها نمی شود بلکه قادر است منجر به ایجاد فرم دلخواه نیز بشود . از دیگر موارد استفاده ی کویتیشن فرم دهی به اجزای صورت می باشد به عنوان مثال قادر است گونه ها را بالابرده و پف چشم ها و گودی زیر چشم را کاهش دهد . به علاوه با کویتیشن می توان غبغب را نیز از بین برد .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

چهارده − نه =