جراحی بینی
15 آگوست

لیزرموهای زائد

لیزرموهای زائد

امروزه لیزرموهای زائد طرفداران بسیار زیادی به سمت خود جذب کرده است. با این روش می توان به رفع موهای ناخواسته ای که در برخی از نواحی بدن رشد نموده اند، اقدام  نمود. با توجه به بررسی های انجمن متخصصین پوست کشور امریکا کل موهای زائد با انجام لیزر از بین نمی روند. برخی از آنها نسبت به درمان، مقاومت نشان می دهند و بعضی دیگر از آنها نیز بعد از لیزر به صورت مجدد رشد می کنند.

سوالات بسیاری پیرامون لیزر موهای زائد ذهن متقاضیان مربوط به خود را مشغول نموده است. در این مقاله در مورد این موضوع اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهیم داد.

 

لیزرموهای زائد

 

لیزر موهای زائد به چه کسانی توصیه نمی شود؟

رشد موهای زائد به دو علت هورمونی و غیرهورمونی به وجود می آید. اگر ایجاد آنها در اثر عوامل هورمونی باشد، نمی توانید تحت لیزر، رشد این موهای ناخواسته را متوقف نمائید.پیدایش موهای تیره و ضخیم در نواحی از بدن بانوان که در حالت نرمال وجود ندارند، به اختلالات هورمونی یا ابتلا به تخمدان پلی کیستیک مربوط می شود. در این وضعیت توصیه ما به افراد این است که ابتدا این اختلال درمان شود، سپس برای درمان لیزرموهای زائد اقدام گردد.

تاثیر لیزر روی موهای زائد غیر هورمونی

معمولا موهایی که در اثر عوامل غیر هورمونی رشد می کنند، نسبت به درمان لیزر جواب مثبت می دهند. شانس رفع موهای زائد به صورت دائم برای  افرادی که دارای پوست روشن با موهای تیره و قطور باشند، بیشتر است.

لیزرموهای زائد برای چه افرادی توصیه نمی شود؟

  • افرادی که شرایط ذیل را داشته باشند،بایست به طور کامل برای رفع موهای زائد، دور لیزر را خط بکشند.
  • مبتلا به بیماری لوپوس، زیرا نور لیزر بیماری آنها را تشدید می نماید.
  • دچار بیماری پورفیری باشند، چون نسبت به لیزر مستعد واکنش هستند.
  • در صورتی که در قلب آنها باتری کار گذاشته شده باشد، بایست از انجام عمل لیزر پزشک خود را در جریان قرار دهند.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

10 + 15 =