جراحی بینی
12 آوریل

لیزر فرکشنال CO2

لیزر فرکشنال CO2

لیزر co2 معمولی حدوداً از 20 سال پیش به منظور رفع چین وچروک و از بین بردن فرورفتگی های صورت به کار می رفت ، اما دارای نواقص و عوارضی بود که منجر به ابداع تکنیک  لیزر فرکشنال CO2 گردید.

لیزر فرکشنال CO2

در لیزر Co2  معمولی ، دوران نقاهت و قرمزی پوست گاهی تا 9 ماه نیز ادامه داشت و فرد مجبور به پانسمان موضع بود که این امر برای بیمار بسیار ناخوشایند بود .

لیزر فرکشنال CO2 به میزان چشمگیری دوره التیام و بهبودی پوست را کاهش داده و نیز عارضه های ناشی از لیزر در این تکنیک کمتر است . در این روش نور لیزر با شعاع کمتر و تعداد بیشتر تقسیم می گردد و در نتیجه میان شعاع های لیزری نواحی بسیار کوچکی از پوست سالم مانده و روند بهبود و ترمیم پوست سریع تر انجام می شود و در نهایت عوارض آن نیز کاهش می یابد .

مدت زمان هر جلسه لیزر فرکشنال CO2 و فواصل جلسات درمانی :

مدت زمان هر جلسه درمان بین 30 تا 45 دقیقه طول خواهد کشید و پس از گذشت 4 جلسه از درمان بر اساس تشخیص پزشک ، 6 تا 12 ماه استراحت به پوست داده و پس از آن دوباره یک دوره دیگر درمان را تکرار می نماییم .

کابردهای لیزر فرکشنال CO2 :

 • رفع اسکار آکنه و جوش
 • رفع چروک های ریز
 • از بین بردن اسکار ناشی از بریدگی یا سوختگی
 • رفع اسکارجراحی
 • اصلاح منافذ باز پوست
 • سفت کردن پوست
 • کم رنگ کردن یا رفع لکه هایی که در اثر بالا رفتن سن روی پوست به وجود آمده است .
 • برطرف نمودن چروک پلک
 • مزایای استفاده از لیزر فرکشنال CO2
 • بهبودی و التیام و استحکام پوست در هر جلسه قابل رویت است .
 • در مقایسه با تکنیک هایی که سابقاً استفاده می شد ، خطر بروز عوارض کاهش یافته است .

مراقبت پس از انجام لیزر فرکشنال CO2

کرم های تجویز شده را مرتب استفاده کنید .

دلمه هایی که ایجاد شده را دستکاری نکنید و بعد از آن که دلمه ها ریخت ، طولانی زیر آفتاب نمانید و از کرم ضد آفتاب مرتب استفاده کنید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

5 − 3 =