جراحی بینی
11 ژوئن

لیزر موهای بدن

لیزر موهای بدن

لیزر موهای بدن : از بین بردن موهای بدن دغدغه فکری خیلی از افراد است و اکثریت افراد به دنبال روشی برای از بین بردن دائمی یا طولانی مدت موهای زائد بدن هستند.

لیزر مو زائد بهترین روش برای از بین بردن موهای زائد برای مدت زمان طولانی است و برای تمام مناطق بدن قابل استفاده است .

فاصله بین جلسات لیزر موهای زائد

  • به طور متوسط 6 تا 8 جلسه  لیزر برای جلوگیری از رویش مجدد مو انجام می شود .
  • البته تعداد جلسات گفته شده با توجه به ضخامت مو افراد تعیین می شود .
  • بنابراین با توجه به ضخامت مو افراد امکان کاهش یا حتی افزایش جلسات وجود دارد.
  • در اوایل ليزر موهای زائد ، فاصله بین جلسات ماهی یک بار است و بعد از آن فاصله جلسات بیشتر می شود و به سالی یک بار می رسد .

لیزر موهای زائد زیر بغل

به طور معمول هر فردی هفته ای 3 تا 4 بار موهای زیر بغل را اصلاح می کند و افراد تمایل شدیدی دارند که برای همیشه از رویش مجدد موهای زیربغل جلوگیری کنند .

یکی از نواحی که بیشترین متقاضی را برای انجام لیزر دارد ناحیه زیر بغل است .

لیزر موهای بدن

لیزر موهای زائد مردان

وجود مو در بدن اقایان کاملاً طبیعی است و اصلاح نکردن آن نیز برای آقایان مشکلی به وجود نمی اورد .

اما برخی از آقایان تمایل به بدن صاف و بی مو دارند به همین دلیل از لیزر برای رفع و از بین بردن موهای بدن استفاده می کنند.

لیزر موهای زائد بیکینی

برخلاف باور عموم مردن اگر روش مناسبی را برای لیزر استفاده کنید هیچ گونه عوارضی نخواهید داشت .

در کلینیک زیبایی و تخصصی لیزر بنیتا ، با استفاده از دستگاه الکس سرد کوترا تمام موهای زائد بدن از بین می رود و متقاضیان هیچ گونه نگرانی بابت عوارض لیزر نباید داشته باشند.

لیزر موهاي زائد بیکینی با الکس سرد کوترا عوارضی چون ناباروری ، سرطان و مشکلات بارداری ایجاد نمی کند .

همچنین ليزرموهای زائد بیکینی بر روی کیفیت روابط جنسی افراد تاثیر مثبتی دارد.

هزینه لیزر موهای زائد بدن

در ابتدا باید به یک کلینیک زیبایی خوب مراجعه کنید پس از مراجعه به کلینیک و مشخص شدن دستگاه مورد استفاده برای لیز هزنیه تعیین می شود .

هزینه لیزر موهای زائد با توجه به تعداد جلسات موردنیاز تعیین می شود .

همچنین هر ناحیه از بدن یک قیمت متفاوت دارد .

برای مطلع شدن از هزینه می توانید به کلینیک زیبایی مراجعه کنید تا پس از معاینه و مشخص شدن تعداد جلسات موردنیاز هزینه دقیق را جویا شوید.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

(ابدومینوپلاستیجوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

نوزده − پانزده =