جراحی بینی
30 آگوست

لیزر موهای زائد تهران

لیزر موهای زائد تهران

لیزر موهای زائد تهران : امروزه تقاضای مردم برای لیزر موهای زائد افزایش یافته است. برخی از مردم براساس تبلیغات و قیمت پایین و بدون داشتن آگاهی لازم در این خصوص به مراکز لیزر موهای زائد مراجعه می کنند.

چرا تقاضا برای لیزر موهای زائد زیاد می باشد؟

لیزر موهای زائد برخلاف روش های دیگر مانند موم و تیغ و غیر که ساقه مو را برای مدت کوتاهی از بین می برند، لیزر سلول های تولید کننده مو را در آن ناحیه، به صورت بلند مدت یا دائمی نابود می کند.

در انتخاب مراکز لیزر موهای زائد به چه موردی باید توجه کنیم؟

  • مهم ترین نکته مورد توجه نوع دستگاه مورد استفاده برای لیزر و تخصص فرد برای انجام آن می باشد.
  • وقتی به مرکزی برای لیزر موهای زائد مراجعه می کنید حتما از نوع دستگاه های آن ها مطلع شوید.
  • توجه کنید کلینیکی که در آن لیزر را انجام می دهید، بهداشتی باشد.
  • متخصصی که لیزر را انجام می دهد توانایی و تبحرلازم را دارا باشد.
  • متخصص تمامی اطلاعات در رابطه با نوع پوست را بداند و تا بتواند لیزر مناسب را برای این کار انتخاب کند.
  • مشاوره لازم در خصوص لیزر را به شما بدهد.
  • فقط هدف از مشاوره جلب افراد برای لیزر موهای زائد نباشد بلکه به سلامت پوست فرد نیز اهمیت بدهند.
  • مشاوره کلینیک لیزر موهای زائد با صبوری به تمامی سوالات شما در خصوص لیزر پاسخ بدهند.
  • مرکز لیزر موهای زائد تمامی مراقبت های لازم قبل و بعد از لیزر را به شما بگوید.

لیزر موهای زائد تهران

انواع  دستگاه لیزرموهای زائد :

منظور از نوع دستگاه لیزر فقط نام آن نیست بلکه دستگاه لیزر چقدر موثر و در چند جلسه موهای زائد را از بین می برند به فناوری پیچیده و کیفیت دستگاه لیزر و کمپانی سازنده ( ساخت کدام کشور ) بستگی دارد.

انتخاب هر یک از این لیزر ها بستگی به ناحیه مورد نظر برای رفع موهای زائد و نوع و رنگ پوست متفاوت می باشد. اما بهترین آنها، لیزر الکساندرایت می باشد که با تعداد جلسات و درد کمتر و اثر بخشی بیشتر همراه است.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

هفده + 3 =