جراحی بینی
19 مارس

لیزر مو زائد

لیزر مو زائد

از بین موهای زائد بدن یکی از دغدغه های امروزه افراد مخصوصاٌ بانوان است و به دنبال راهی هستند تا به طور دائمی یا طولانی مدت از رویش مجدد موهای زائد جلوگیری کنند ، لیزر مو زائد بهترین روش برای از بین بردن موهای زائد به طور دائمی است.

ليزر مو زائد برای تمام نقاط بدن استفاده می شود .

فاصله بین جلسات لیزر موهای زائد

به طور متوسط 6 جلسه  لیزر برای جلوگیری از رویش مجدد مو انجام می شود ولی با توجه به میزان ضخامت و پر مو بودن یا کم مو بودن فرد امکان افزایش یا کاهش جلسات وجود دارد.

در اوایل ليزر مو زائد ، فاصله بین جلسات 4 هفته است و بعد از آن فاصله جلسات بیشتر می شود و به سالی یک بار می رسد .

لیزر موهای زائد زیر بغل

به طور معمول هر فردی هفته ای 3 تا 4 بار موهای زیر بغل را اصلاح می کند و افراد تمایل شدیدی دارند که برای همیشه از رویش مجدد موهای زیربغل جلوگیری کنند ، ليزر موهای زائد زیربغل طرفداران زیادی مخصوصاً در بین بانوان پیدا کرده و جزو شایع ترین ناحیه برای ليزر مو زائد است.

لیزر مو زائد

لیزر موهای زائد مردان

با توجه به اینکه بسیاری از آقایان با رویش مو در نقاط بدن خود مشکلی ندارند ولی امروزه برخی از آقایان تمایل دارند موهای زائد سینه ، شکم ، زیربغل و غیره را به طور دائمی از بین ببرند .

لیزر موهای زائد بیکینی

لیزر موهاي زائد بیکینی عوارضی چون ناباروری ، سرطان و مشکلاتی برای بارداری ایجاد نمی کند .

همچنین ليزرموهای زائد بیکینی بر روی کیفیت روابط جنسی افراد تاثیر مثبتی دارد.

هزینه لیزر مو زائد

هزینه لیزر موهای زائد صورت ، زیربغل ، بیکینی و غیره با یکدیگر متفاوت است و با مراجعه به کلینیک زیبایی بنیتا ، با توجه به نواحی مورد نظرتان و جلسات مورد نیاز قیمت دقیق به شما گفته می شود.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

3 thoughts on “لیزر مو زائد

پاسخ

نوزده − یازده =