جراحی بینی
24 مارس

لیفت سینه

لیفت سینه

جراحی لیفت سینه ( ماستوپکسی پلاستی ) با هدف رفع شلی و افتادگی سینه ، در بانوانی که در اثر بارداری و شیردهی و کاهش وزن  ، با این مشکل مواجه شده اند ، انجام می گردد .

جراحی لیفت سینه به منظور اصلاح ناقرینگی ، کاهش حجم ، آویزانی ، پایین آمدن مکانی که نوک سینه قرار گرفته است و نیز برطرف کردن پهنی بیش از حد آرئول ( هاله تیره رنگ دور نوک سینه ) انجام می شود ، تا با بالا کشیدن سینه ، بازگرداندن فرم و ظاهر بهتر و جوان تر سینه ها را به همراه داشته باشد .

چنانچه افزایش یا کاهش سایز در سینه نیاز باشد ، می توان همزمان با لیفت سینه ، جراحی پروتز سینه و یا کوچک نمودن سینه را نیز انجام داد .

روش انجام جراحی لیفت سینه :لیفت سینه

برای انجام جراحی لیفت سینه ، حداقل دو تا سه ساعت زمان لازم است و جراحی تحت بیهوشی عمومی انجام می شود .پس از بیهوشی ، برش ها در محل هایی که پیش از بی هوشی مشخص شده ، زده می شود و پس از برداشتن پوست اضافی و فرم دهی به بافت سینه ، محل زخم ها بخیه زده و پانسمان خواهد شد .

در چه مواردی جراحی لیفت سینه مورد توجه قرار می گیرد ؟

 1. در صورتی که یکی از مواردی که در ذیل گفته خواهد شد ، باعث آویزان شدن و شلی سینه ها شده باشد :
  • بارداری
  • شیردهی
  • افزایش و یا کاهش وزن
  • وراثت
  • روند پیری
 2. اگر از نظر جراح لیفت سینه ، جراحی پروتز سینه به تنهایی نتواند ، انتظار شما را بر آورده کند .
 3. چنانچه رنگ پوست هاله سینه تغییر کرده باشد و پهنای غیر طبیعی داشته باشد .

مزایای لیفت سینه :

 • جوانسازی وزیبایی ظاهری سینه
 • افزایش سایز و حجم سینه
 • عدم کاهش سایز و حجم سینه
 •  نتیجه های حاصل از لیفت سینه برای مدت طولانی ماندگار است .
 • جراحت و برشی که بر روی سطح سینه ایجاد می شود ، سطحی حداقل را در بر می گیرد .

 مراقبت های پس از لیفت سینه :

جهت کاهش فشار بر روی زخم ، پیشنهاد می گردد تا در موقع خواب و استراحت ، بالا تنه و سر تان را در سطی بالاتر از بدن تان قرار دهید ، می توانید دو بالش زیر تشک قرار دهید .

به طور معمول 48 ساعت بعد از جراحی ، دیگر آب به زخم نفوذ نمی کند واستحمام بلا مانع است .

در صورتی که از درن ( لوله هایی برای تخلیه مایع و خون ) دارید ، پس از کشیدن درن تا 48 ساعت حمام نروید .

در موقع استحمام آب را با فشار بر روی بدن تان نگیرید .

توصیه می شود تا در زمان استحمام حتماً یک نفر کنار شما باشد ، تا در صورتی که احساس ضعف و سرگیجه داشتید ، به شما کمک کند .

دست کم به مدت 4 تا 6 هفته بعد از جراحی لیفت سینه ، به داخل وان ، استخر و دریا نروید .

چنانچه چسب استریل به روی زخم های تان قرار دارد ف صبر کنید خودش بیفتد و به هیچ وجه آن را دستکاری نکنید .

به منظور پیشگیری از عفونی شدن زخم های تان ، اطراف زخم ها را تمیز نگاه دارید و برای بررسی محل زخم ، در زمان های مقرر به مطب پزشک مراجعه نمایید .

تا یک سال از قرار گیری در معرض مستقیم نور خورشید اجتناب کنید و در صورت اجبار ، از ضد آفتاب های قوی استفاده نمایید .

استفادهاز سوتین طبی برای حد اقل مدت 6 هفته الزامی است و فقط در زمان استحمام مجاز هستید که آن را نبندید .

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

پنج × 4 =