جراحی بینی
12 مارس

لیپوماتیک

لیپوماتیک

در دنیای امروز ، عارضه ی چاقی موضعی ، از بزرگترین معضلات بشریت می باشد . امروزه روش های زیادی برای از بین بردن چربی های اضافه بدن ابداع شده است ، که لیپوماتیک ، از نوین ترین آن هاست ، که در آن نواقص روش های قبلی برطرف شده است .

لیپوماتیک

لیپوماتیک ، توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده است و این موضوع موجب اطمینان خاطر در افراد  خواهد بود . در ضمن لازم به ذکر است که لیپوماتیک یک روش امن است و خطر آمبولی را به  دنبال ندارد .

در سیستم لیپوماتیک ، کانولا ( لوله متصل به دستگاه ) در طول جراحی به لایه های چربی نفوذ می کند و با تولید حرکت های مکانیکی و ارتعاشی ، منجر به شکستن بافت چربی شده و پس از آن با یک مکش ضعیف ، چربی را از موضع مورد نظر خارج می کنیم .

از محاسن لیپوماتیک این است که ، این دستگاه دارای سیستمی امنیتی است ، به طوری که با حسگر هایی که در دستگاه تعبیه شده ، امکان بروز خطر برای بافت های عصبی ، عروق و عضلانی را به صفر رسانده است و در صورتی که کانولا به این بافت ها برسد ، عملکرد دستگاه به طور اتوماتیک ، قطع خواهد شد .  سرعت این دستگاه 600 ارتعاش در دقیقه بوده و موجب می گردد تا ، چربی اضافی به آسانی تخلیه شود و پوست سفت بشود .

اقدامات قبل از انجام لیپوماتیک :

  • انجام سونوگرافی و یک سری آزمایشات روتین
  • قطع مصرف دارو های رقیق کننده خون ، نظیر آسپرین ، بروفن ها و …
  • عدم مصرف سیگار دست کم دو روز قبل از انجام جراحی لیپوماتیک
  • عدم استفاده از نوشیدنی های الکل دار داقل 48 ساعت قبل از عمل جراحی
  • برای درج در پرونده به منظور مقایسه فرم اندام در قبل و پس از جراحی ، از اندام مورد نظر چند عکس تهیه کنید .
  • شب پیش از جراحی ناشتا بمانید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

پانزده − یک =