جراحی بینی
03 ژوئن

مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی

مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی

جراحی زیبایی شکم ، با هدف کوچک شدن شکم و حذف چربی های اضافه ی شکم انجام می شود . برای این که با مشکلات پس از جراحی مواجه نشوید باید مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی را جدی بگیرید .

در ابدومینوپلاستی ، با برداشتن چربی و پوست اضافی شکم ، ظاهر شکم زیبا تر شده و باعث می شود تا اعتماد به نفس بیمار نیز افزایش یابد .

مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی

مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی

  • در طی چند هفته اول از بلند کردن و جا به جایی اجسام سنگین خودداری نمایید .
  • توصیه می شود تا 6 هفته بعد از جراحی هیچ گونه فعالیت سنگین انجام ندهید .
  • بهتر است تا در زمان استراحت و خواب به صورت لمیده استراحت کنید و سر تان از بدن کمی بالا تر قرار بگیرد .
  • در عمل ابدومینوپلاستی ، بروز ورم و کبودی طبیعی است و نباید موجب نگرانی فرد شود . می توانید با مصرف آناناس و میوه های حاوی ویتامین C ، موجب سرعت بخشی به روند بهبودی شوید .  لازم به ذکر است که در ساعت اولیه صبح و بیدار شدن به طور طبیعی میزان ورم بیشتر است .
  • دارو ها به ویژه آنتی بیوتیک هایی که برای شما تجویز شده است را تا پایان دوره مصرف نمایید .
  • حداقل به مدت دو هفته رژیم کم چرب و کم نمک را رعایت نمایید .
  • ویزیت های دوره ای پزشک را به موقع و تا زمانی که پزشک صلاح دید ، ادامه دهید .
  • مراقب باشید تا پانسمان زخم خشک و تمیز باشد تا از بروز عفونت جلوگیری شود .
  • به منظور سرعت بخشی به بهبود زخم ها توصیه می گردد تا دست کم به مدت دو هفته از مصرف سیگار و نوشیدنی های الکل دار خودداری نمایید .
  • با رعایت مراقبت های بعد از ابدومینوپلاستی می توانید نتیجه مطلوبی از جراحی شکم دریافت نمایید .

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button