جراحی بینی
15 مارس

مزایای پی آر پی

مزایای پی آر پی

اخیرا پلاسمای غنی از پلاکت پی آر پی دررشته های مختفی مورد استفاده قرار می گیرد که شامل جراحی های فک و صورت ، جراحی زیبایی ، جراحی قلب و … می باشند . در این شیوه از تکنیک جداسازی پلاسما و غلیظ کردن پلاکت از خون خود فرد ، برای خودش استفاده می گردد . در ذیل مزایای پی آر پی را مطرح می کنیم .

مزایای پی آر پی

مزایای پی آر پی :

 • در این تکنیک سلول های خود فرد مورد استفاده قرار می گیرد .
 • تکنیک پی آر پی روشی غیر تهاجمی محسوب می شود که عوارض بسیار کمی دارد .
 • این تکنیک دارای دوام و ماندگاری طولانی مدتی می باشد .
 • در روش درمانی پی آر پی ، امکان منتقل کردن بیماری ، مبتلا شدن به بیماری های واگیر دار ، عفونت یا پس زدن وجود ندارد .
 • هم در خانم ها و هم در آقایان تاثیرات مطلوبی به جای می گذارد و محدودیت سنی و جنسیتی برای بکارگیری تکنیک پی آر پی وجود ندارد .
 • درمان به شیوه ی پی آر پی نسبتا بی درد است .
 • درمان به این شیوه در مقایسه با روش های دیگر هزینه ی کمتری دارد .
 • روند کاری با توجه به کیت های مخصوص ، ساده و کاملا استریل انجام می شود .
 • تقریبا در تمام نقاط بدن کاربرد دارد و قابل بکار گیری می باشد .
 • پس از استفاده از این تکنیک نیاز به بستری و استراحت نیست .
 • کم یا زیاد تزریق کردن مواد ، بیمار را در معرض خطر قرار نمی دهد .
 • با استفاده از این تکنیک ، بیماری هایی نظیر سرطان بروز پیدا نمی کند .
 • پی آر پی با روش های تزریقی ، موضعی و … قابل استفاده می باشد .
 • پی آر پی از لحاظ ایمونولوژی خنثی می باشد و موجب بروز هیچگونه آلرژی یا حساسیتی نمی گردد .
 • محلولی به جز محلول ضد انعقاد ، برای تهیه نمودن پی آر پی مورد استفاده قرار نمی گیرد .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

 

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

10 + 7 =