جراحی بینی
31 مه

میکرونیدلینگ صورت

میکرونیدلینگ صورت

میکرونیدلینگ صورت ، روشی برای جوانسازی پوست صورت است که با یک دستگاه به لایه های پوست سوزن های ریزی وارد می شود .

در این سیستم بافت آسیب دیده در گذشته ، شکسته شده و سلول های پوست برای تکثیر تحریک می شوند .

میکرونیدلینگ صورت

تکثیر سلول ها منجر به تشکیل لایه های جدیدی از کلاژن و الاستین شده و علاوه بر تکثیر سلولی ، مویرگ های جدید هم به وجود آمده و باعث می شود تا روند جریان خون در پوست بهتر شود .

میکرونیدلینگ صورت در چه مواردی کاربرد دارد ؟

فرآیند انجام میکرونیدلینگ صورت

ابتدا سطح پوست صورت را تمییز نموده و با یک نوع کرم خاص ، پوست را بی حس می نماییم . به منظور دریافت نتیجه ی بهتر ، می توان در این روش از موادی مثل سرم ویتامین ث و اسیدهیالورونیک که منجر به تحریک شدن روند کلاژن سازی می شوند ، کمک گرفت .

پس از آن که پوست بی حس شد ، ابزار مخصوصی که شبیه به خودکار است و دارای 12 سوزن می باشد ، برای سوراخ نمودن پوست به کار گرفته می شود و با زاویه نود درجه وارد پوست می گردد . پس از اتمام درمان برای مرطوب نمودن پوست می توان از سرم ویتامین C  استفاده کرد .

در بیشتر بیماران ، تا 48 ساعت ظاهر پوست شبیه به آفتاب سوختگی است و کمی قرمز و متورم است ، ممکن است در پوست های حساس کمی کبودی نیز مشاهده گردد ، در این مدت می توانید از پماد اکسید دوزنگ استفاده کنید . در نهایت طی یکی دو هفته بعد از انجام درمان پوست شفافیت بیشتری خواهد داشت و نرم تر می شود و اثر درمان به وضوح قابل رویت خواهد بود .

 

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

15 − دو =