جراحی بینی
26 فوریه

میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ دستگاهی برای نیدلینگ پوست است که نسبت به لیزر و پیلینگ هم مرتبه است . می توان روش میکرونیدلینگ را به تنهایی یا به عنوان مکمل سایر روش ها استفاده نمود . سر این دستگاه شامل 12 میکرونیدل است که ظریف اند و پس از هر بار مصرف غیر قابل استفاده می شوند . میکرونیدلینگ برای تحریک کلاژن سازی پوست به کار گرفته می شود و همچنین در جذب بهتر دارو ها به وسیله ی پوست ، بهتر شدن ترک های بدن ، کوچک نمودن اندازه ی منافذ پوست و رفع چین و چروک ها و جای زخم نیز تاثیر دارد .

میکرونیدلینگ

افزایش پیدا کردن نفوذ پوست :

در به کار گیری روش های قدیمی میزان نفوذ پذیری پوست تا 3 درصد بود اما با استفاده از روش میـکرونیدلینگ این نفوذ پذیری تا 90 درصد بالاتر می رود .

جوان سازی پوست و رفع چین و چروک ها :

کاهش الاستین و کلاژن از دلایل چین و چروک ها بر روی پوست به شمار می آیند . می توان با استفاده از میکرونیدلینگ منافذ بسیار ریزی  که موجب فعال شدن ترمیم پوست و کلاژن سازی می شوند ،  بر روی پوست ایجاد نمود که قابل دیدن هم نیستند . به منظور جوان سازی پوست با استفاده از این روش حدودا 3 تا 5 جلسه به فاصله ی 4 هفته بین جلسات میـکرونیدلینگ نیاز است .

رفع اسکار آکنه :

منافذ بسیار ریزی که به وسیله ی میـکرونیدلینگ ایجاد می گردد باعث تولید عروق جدید و کلاژن و موجب فعال شدن آثار ترمیم می شود لذا میکرونیدلینگ روشی مناسب برای جای آکنه و جوش ، آبله مرغان و سالک محسوب می شود و ناصافی های موجود در پوست را نیز درمان می کند .

همچنین با استفاده از این روش می توان جای بخیه ، زخم جراحی و اسکار حاصل از سوختگی را نیز به کمترین حد ممکن رساند .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

یک × 3 =