جراحی بینی
16 آوریل

هایفوتراپی

هایفوتراپی

رفع چین و چروک به منظور زیبایی بیشتر چهره و جوان سازی پوست ، به روش های مختلفی انجام می شود . هایفوتراپی ، یکی از روش های جوان سازی و لیفت پوست می باشد .

هایفوتراپی

روش عملکرد دستگاه هایفوتراپی ( دابلو )

هنگامی که شما کاغذی را جلوی نور مستقیم خورشید قرار بدهید ، اتفاقی نخواهد افتاد ، اما در صورتی که یک ذره بین را میان نور آفتاب و کاغذ قرار دهید ، با کانونی شدن نور ، امواج نور خورشید به یک نقطه متمرکز شده و در نهایت منجر به سوختن کاغذ می شود . در تکنیک هایفوتراپی ،  امواج اولتراسوند ، در لایه های زیری پوست متمرکز می کنیم .

مهم ترین ویِژگی هایـفوتراپی ، همین است که در طی فرایند آن سطح پوست آسیبی نخواهد دید و امواج اولتراسوند به لایه های زیر سطح پوست نفوذ می کنند ، با برخورد این امواج با یکدیگر اثر آن ها بیشتر می شود و تولید حرارت افزایش یافته و منجر می گردد تا بافت های کلاژن و سلول ها امواج ناشی از هایفوتراپی را بهتر جدب نمایند .

کدام افراد کاندیدای مناسب هایفوتراپی هستند ؟

کسانی که مایل هستند تا همیشه پوست شان جوان و شاداب باشد ، از شروع سی سالگی که پوست آرام آرام شروع به افتادگی و شل شدن می کند ، می توانند برای انجام هایـفوتراپی اقدام نمایند ، زیرا در این سنین میزان شل شدگی و افتادگی پوست کم تا متوسط است و مسلماً نتیجه حاصل از عمل بهتر خواهد بود .

در افرادی که شدت افتادگی و شلی پوست بیشتر است و فرد نمی خواهد تا عمل جراحی لیفت انجام دهد می تواند از تکنیک هایـفوتراپی ، هم زمان با تزریق چربی و یا لیزرفرکشنال آر اف نتیجه مورد نظر خود را به دست آورد .

مدت زمان و انجام هایفوتراپی و  تعداد جلسات آن :

مدت زمان هر جلسه به ناحیه ای که درمان بر روی آن صورت می گیرد ، بستگی دارد و از 30 تا 60 دقیقه متفاوت است .

بیمارانی که میزان افتادگی پوست شان کم تا متوسط باشد ، تنها یک جلسه درمان نیاز دارند ، اما متقاضیانی که میزان افتادگی پوست شان بیشتر است به منظور دریافت نتیجه بهتر می توانند تا شش ماه بعد ، یک بار دیگر درمان را تکرار کنند .

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

بیست − پانزده =