جراحی بینی
23 جولای

پروتز سینه همزمان با لیفت سینه

پروتز سینه همزمان با لیفت سینه

سینه ها امکان دارند به دلیل پیری ، کم کردن وزن ، بارداری یا شیر دهی دچار افتادگی شوند ، این عوامل همگی موجب می شوند تا سینه حالت خود را ازدست بدهد. پروتز سینه همزمان با لیفت سینه می تواند این مشکل را برطرف کند.

پروتز سینه همزمان با لیفت سینه موجب :

حجم دادن به سینه و پر کردن آن .
گرد کردن شکل سینه .
نوک سینه و پوست اطراف آن را بالا می برد.
اندازه ی حاله ی اطراف سینه را کم می کند.
مواردی که در پروتز سینه همزمان با لیفت سینه باید در نظر گرفت :
پروتز سینه به تنهایی نمی تواند سینه های افتاده که درجات افتادگی آن ها زیاد است را درمان کند به همین دلیل در این مواقع از پروتز سینه همزمان با لیفت سینه استفاده می شود.

پروتز سینه همزمان با لیفت سینه

شرایط افرادی که قصد انجام پروتز سینه همزمان با لیفت سینه را دارند :

افراد باید سلامت عمومی داشته باشند.
برای مدت 2 هفته قبل ازعمل باید سیگار را ترک کنید.
افرادی که شیر می دهند باید از زمان پایان شیردهی 8 _ 4 هفته بگذرد.

دوران نقاهت :

توصیه می شود پس از انجام عمل استراحت کنید.
می توانید فعالیت هایی مانند مطالعه کردن و فیلم دیدن را انجام دهید.
بعد از 7 _ 5 روز می توانید به سر کار خود برگردید.
یک هفته پس از جراحی باید ویزیت شوید تا پزشک بخیه ها را بکشد و محل درمان را بررسی کند.
در ابتدا شکل سینه ها غیر طبیعی است و این قضیه کاملا طبیعی است.

جراحی سینه :

سایز سینه یکی از مواردی است که در زیبایی اندام خانم ها تاثیر بسزایی دارد ، در بعضی موارد بزرگ بودن سینه در خانم ها موجب کمر درد و گردن درد می شود. در این افراد جراحی لیفت سینه انجام می توان داد.
جراحی سینه برای افرادی که سینه های کوچک ، سینه های افتاده ، سینه های بزرگ دارند یا بر اثر بیماری سینه هایشان را از دست داده اند مورد استفاده قرار می گیرد.

کاندیدای مناسب برای جرای سینه :

تمامی خانم ها در هر سنی که هستند می توانند این جراحی را انجام دهند.
خانم هایی که سینه های کوچکی دارند و به دنبال رسیدن به اندامی متناسب هستند .
خانم هایی که سینه های بزرگ باعث شده است تا تناسب اندام خود را از دست بدهند.
افرادی که به علت سرطان سینه ، سینه یا هر دو سینه ی خود را از دست داده اند.

کلینیک زیبایی بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

سه × 4 =