جراحی بینی
08 اکتبر

کاربردهای مزوتراپی

کاربردهای مزوتراپی

کاربردهای مزوتراپی :مزوتراپی یک روش درمانی نوین و بی خطر می باشد که روز به روز بر متقاضیان آن افزوده می شود.

 

کاربردهای مزوتراپی

 

مزوتراپی چیست؟

مزوتراپی در واقع استفاده از دوز کمی دارو و تزریق آن در ناحیه های مورد نظر برای درمان می باشد.

روش درمانی مزوتراپی بدون درد می باشد و بیمار پس از انجام مزوتراپی می تواند به فعالیت روزمره خود بپردازد.

کاربردهای مزوتراپی به شرح ذیل می باشد:

امروزه از مزوتراپی بیشتر در زمینه زیبایی استفاده می شود مانند:

رفع افتادگی و جوانسازی پوست

لیفت صورت

رفع تیرگی زیر چشم

از بین بردن افتادگی پلک و پف دور چشم

درمان ریزش مو و تقویت رویش مو

رفع چاقی به صورت موضعی

از بین بردن ترک ها ناشی از حاملگی

رفع غبغب

از بین بردن پف دور چشم و افتادگی پلک

درمان افتادگی پوست و سلولیت

از مزوتراپی در پزشکی ورزشی، ارتوپدی، ضایعات عروق، بیماری های عفونی و روماتیسمی استفاده می شود.

چه افرادی نمی توانند از مزوتراپی استفاده کنند:

 • بانوان حامله و در دوران شیردهی
 • افرادی که مبتلا به بیماری قلبی-عروقی هستند.
 • کسانی که سرطان دارند.
 • کسانی که سابقه آلرژی و حساسیت به مواد دارویی را دارند.
 • کسانی که از داروهای ضد انعقاد استفاده می کنند.
 • کسانی که دیابت کنترل نشده دارند.
 • کسانی که مبتلا به بیماری نوروپاتی هستند.
 • کسانی که بیماری پسوزیاریس دارند.
 • کسانی که زخمی در ناحیه تحت درمان دارند، بهتر است تا بهبودی آن صبر کنند.

مراقبت های بعد از مزوتراپی به شرح ذیل می باشد:

 • افرادی که مزوتراپی انجام داده اند باید توجه داشته باشند که تا 12 ساعت پس از مزوتراپی نباید استحمام کنند.
 • تا 8 ساعت بعد از مزوتراپی از قرار گرفتن در محیط هایی با گرمای شدید، استخر، سونا، حمام داغ و استفاده از آب گرم اجتناب کنید.
 • در صورتی که از مزوتراپی برای از بین بردن پف چشم انجام داده اید در هنگام دراز کشیدن یک یا دو بالشت زیر سر خود قرار دهید.
 • برای کاهش تورم و کبودی بعد از مزوتراپی از کمپرس یخ استفاده کنید.
 • تا یک هفته از پیلینگ شیمیایی، بند انداختن، میکرودرم ابریشن و برنزه کردن اجتناب کنید.
 • در صورتی که مزوتراپی را به منظور از بین بردن غبغب و چاقی استفاده کرده اید تا سه روز ناحیه تحت درمان را ماساژ دهید.
 • در صورتی که از مزوتراپی برای لیفت استفاده کرده اید ناحیه درمانی را تا دو روز ماساژ دهید.

قیمت مزوتراپی چقدر می باشد:

قیمت مزوتراپی با توجه به میزان دوز تزریق دارو و ناحیه تحت درمان و دستمزد پزشک تعیین می شود.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

 

 

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button