جراحی بینی
05 جولای

کاربرد ابدومینوپلاستی

کاربرد ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی ، جراحی زیبایی ناحیه ای از شکم است که در آن چربی ها و پوست های اضافی زیر شکم برداشته می شود. کاربرد ابدومینوپلاستی موضوعی است که دراین مقاله پیرامون آن صحبت خواهیم کرد.

کسانی برای این عمل مناسب خواهند بود  که شرایط ذیل را داشته باشند:

کاندیدای ابدومینوپلاستی

  • فرد از وزن ایده آل و مناسبی برخوردار باشد.
  • نسبت به نتیجه عمل خود، دید منطقی و واقع گرایانه داشته باشد.
  • به وسیله ورزش و رژیم غذایی به نتیجه دلخواه نرسیده باشد.
  • از لحاظ روحی- روانی به وضعیت ثابت رسیده باشد.
  • به کاهش وزن زیاد بعد از عمل فکر نکند.
  • از جوانب احتمالی بعد از عمل به درک درستی رسیده باشد.
  • تغییرات وزنی فرد در 6 ماه اخیر به ثبات رسیده باشد.

ابدومینوپلاستی

کاربرد ابدومینوپلاستی چیست ؟

  • کاربرد ابدومینوپلاستی در حذف چربی و پوست اضافی بخشی از شکم و هم چنین بازسازی فاصله عضلات صاف شکم و سفت نمودن دیواره آن می باشد. به یاد داشته باشید که در ابدومینوپلاستی حذف چربی ها شکم به منظور کاهش وزن نیست.
  • بانوانی که پس از یک یا چند زایمان دچار افزایش وزن شده باشند. آنها می توانند با رعایت رژیم غذایی صحیح و ورزش کردن اضافه وزن خود را کنترل کنند، اما آنچه که آزاردهنده خواهد بود، پوست و عضلات آویزان و بد فرم شکم آنها است.
  • از دیگر کاربرد ابدومینوپلاستی می توان به برطرف نمودن جای عمل سزارین اشاره نمود. علاوه بر آن مشکلاتی از قبیل چین و تا خوردگی زیر شکم و ترک های پوستی که در ناحیه برش زایمان ایجاد شده است، با جراحی ابدومینوپلاستی از بین می رود.

مراحل جراحی ابدومینوپلاستی ( جراحی زیبایی شکم )

جراحی زیبایی شکم یا ابدومینوپلاستی تحت بیهوشی عمومی انجام می شود و تقریبا دو ساعت طول خواهد کشید. پس از آن در قسمت های از پیش تعیین شده برش هایی ایجاد می گردد. بعد از برداشته شدن چربی و پوست اضافی جای برش ها با بخیه بسته می شود و در نهایت پانسمان می گردد.

کلینیک زیبایی بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

یک × یک =