جراحی بینی
02 آگوست

کاربرد زیبایی بوتاکس

کاربرد زیبایی بوتاکس

شکل تغییر داده شده سم باکتری كلستریدیوم بوتولینوم، بوتاکس ( نام تجاری این دارو می باشد ) نام دارد. فواید دارویی این سم بسیار زیاد و رو به افزایش است.معمولا این باکتری سبب ایجاد مسمومیت در مواد غذایی می شود. بوتاکس در زمینه های زیبایی و درمانی کاربردهای بسیاری دارد. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت، کاربرد زیبایی بوتاکس است.

کاربرد زیبایی بوتاکس در چه مواردی می باشد؟

 • بهبود بخشیدن به چین های چانه، افتادگی های ناحیه تحتانی صورت در کنار تزریق چربی و فیلرها
 • بالا کشیدن سر بینی
 • کم ظاهر شدن لثه زمان خندیدن
 • رفع نمودن چین و چروک های حرکتی
 • هدایت گوشه لب ها و ابروها به طرف بالا
 • جلوگیری از پیشرفت چروک های ثابت مانند خط اخم و چین های دور لب،چانه و گردن و پیشانی و دور چشم

کاربرد زیبایی بوتاکس

کاربرد زیبایی بوتاکس در چه مواردی بی تاثیر است؟

 • افرادی که پوست صورت آنها دارای چین و چروک های عمق دار یا ضخیم است.
 • بانوانی که باردار یا در حال شیردهی می باشند.
 • افرادی که در حال مصرف بعضی از داروها به خصوص داروهای قلبی هستند.
 • به بیماری های روانی و عصبی مبتلا می باشند.

قابل ذکر است، تزریق بوتاکس در بیمارانی که دچار دیابت، فشار خون بالا و بیماری های مزمن دیگرهستند،اثر بخش نخواهد بود، اما استفاده از آن مشکلی ایجاد نمی کند. در هر حال با پزشک خود حتما این قبیل مسائل را در میان بگذارید.

جهت آنکه کاربرد زیبایی بوتاکس به گونه ای مطلوب خود را نشان دهد، بهتر است توصیه های ذیل را بعد از تزریق بوتاکس مورد توجه خود قرار دهید. در این صورت بوتاکس به کمک ماهیچه ها به خوبی جذب می شوند.هم چنین از انتشار آن به نقاط مجاور جلوگیری خواهد شد.این موارد عبارتند از:

 • انقباض ارادی عضلاتی که در آنها تزریق صورت گرفته است.
 • کمپرس یخ روی قسمت های تزریق شده گذاشته شود.
 • نواحی تزریق شده، نبایست تحت ماساژ قرارگیرند.
 • تا 4 ساعت دراز نکشید.

 

کلینیک زیبایی بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

 

 

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

یک × یک =