جراحی بینی
28 ژوئن

کاربرد لیپوماتیک

کاربرد لیپوماتیک

رفع چربی های موضعی بدن ، لیپوماتیک نام دارد. این جراحی توسط بی حسی موضعی انجام می شود. کاربرد لیپوماتیک این است که می توان تنها در یک جلسه حجم قابل توجهی از چربی ها را از بدن خارج کرد.
از دیگر کاربرد لیپوماتیک این است که در مقایسه با سایر روش های مشابه،کبودی و تورم حاصل شده پس از لیپوماتیک بسیار کمتر است. حتی درد و خون ریزی بعد از جراحی بسیار کم می باشد. تاکنون در این روش،آمبولی گزارش نشده است لذا می توان گفت احتمال آمبولی چربی در این روش وجود ندارد.

کاربرد لیپوماتیک

استفاده از روش لیپوساکشن،در گذشته بهترین روش برای تخلیه چربی ها به شمار می رفت.در لیپوساکشن،پوست افراد دچار شل شدگی و افتادگی می شدند. در روش لیپوماتیک به دلیل سیستم نوین اینفراسونیک لیپواسکالیچر، عوارض حاصل از تخلیه چربی ها تا حد زیادی کاهش یافته و همچنین میزان رضایت مندی افراد از این روش بیشتر شده است . در ذیل کاربرد لیپوماتیک را ذکر می کنیم .

کاربردهای لیپوماتیک

• تخلیه چربی ها از تمام نقاط بدن مانند: غبغب، داخل ران، بازوها و سینه آقایان .
• استفاده از چربی های تخلیه شده به عنوان فیلر
در سیستم لیپوماتیک کانولا، میله باریک بسیار ظریفی است . این میله در جهات مختلف در زیر پوست حرکات گردشی ایجاد می کند و بر اثر این حرکات ایجاد شده ، سلول های چربی از یکدیگر جدا می شوند. این چربی ها را می توان از بدن تخلیه نمود. روش لیپوماتیک منجر به تحریک فیبروبلاست ها و افزایش قوام سپتوم ها و جمع شدن پوست نیز خواهد شد. در این روش به عروق لنفی و خونی هیچ آسیبی وارد نمی شود .

لازم به ذکر است ، حسگرهایی که در دستگاه لیپوماتیک تعبیه شده ، موجب می گردد تا به هیچ یک از بافت های عصبی، عضلانی و خونی آسیب نرسد.عملکرد لوله کانولا به صورتی است که اگر این لوله به هر یک از بافت های حساس برسد به صورت خودکار متوقف شده و آسیبی به این بافت های دیگر نمی رساند.

کلینیک زیبایی بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

One thought on “کاربرد لیپوماتیک

  1. sadat - آگوست 21, 2018 در 10:33 ق.ظ

    ممنونم از مقالات خوب شما. این مقاله درباره لیپوماتیک هم خیلی مفیده مطالعه کنید:

    https://ooma.org/post/71101/view

    پاسخ

پاسخ

1 × 5 =