جراحی بینی
16 اکتبر

کاربرد میکرونیدلینگ

کاربرد میکرونیدلینگ

کاربرد میکرونیدلینگ : میکرونیدلینگ (Percutaneous collagen induction therapy)

روشی برای بهبود آسیب های ساختاری پوست است که باعث ترمیم ، بازسازی و تغییر بافت های آسیب دیده می شود. هدف درمان ، بهبود پوست و ظاهر آن است.

میکرونیدلینگ یک نوع دستگاه با سوزن های بسیار ریز است که این سوزن ها به شکل عمودی وارد پوست می شوند .آسیب ها و درد های وارده ، توسط  این دستگاه کنترل می گردد.

میکرونیدلینگ اپیدرم را سوراخ کرده اما باعث تخریب آن نمی شود. در نتیجه اپیدرم در مدت زمان کمی ترمیم و بازسازی می شود. این کار موجب کوتاه شده دوران نقاهت بعد از درمان می گردد.

 

کاربرد میکرونیدلینگ

 

کاربردهای میکرونیدلینگ شامل موارد زیر است:

مراقبت های بعد از میکرونیدلینگ

  • بعد از میکرونیدلینگ برای اینکه هر چه سریعتر و بهتر به هدف دلخواه خود برسید رعایت نکات زیر توصیه می شود :
  • استفاده از کرم های موضعی و داروهای آنتی بیوتیک.
  • عدم استفاده از کرم های لایه بردار تا یک هفته
  • نرفتن به حمام و سونا تا 24 ساعت
  • عدم استفاده از لوازم آرایشی تا 48 ساعت

هزینه میکرونیدلینگ

هزینه میکرونیدلینگ بر اساس ناحیه درمان و روش انجام آن متفاوت است.  روش میکرونیدلینگ همزمان به وسیله مزوتراپی انجام می گیرد که مورد استفاده در درمان جای جوش ، بستن منافذ باز پوست و یا رفع لک است.

شدت آسیب وارده به پوست در بعضی از موارد زیاد بوده و میکرونیدلینگ به تنهایی کافی نمی باشد و باید از روش های ترکیبی استفاده نمود. در این حالت برای اثرگذاری بیشتر از دو روش درمانی متفاوت در لایه های مختلف پوست استفاده می شود.  برای مثال مواقعی که عمق جای جوش زیاد باشد از ترکیب میکرونیدلینگ و سابسیژن استفاده می گردد و یا زمانی که پوست شل شده و افت زیاد داشته باشد از ترکیب هایفوتراپی و میکرونیدلینگ استفاده می شود و یا در مواردی که که زیر چشم تیرگی داشته باشد همزمان پی آرپی انجام می گردد که قابل انجام در یک جلسه است در نتیجه هزینه درمان از میکرونیدلینگ بیشتر است.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

یک + 7 =