جراحی بینی
12 ژوئن

کاندیدای مناسب لیپوماتیک

کاندیدای مناسب لیپوماتیک

نوین ترین و کم عارضه ترین روش از بین بردن چربی های موضعی که به بیهوشی کامل نیاز ندارد و می توان آن را تحت بی حسی موضعی انجام داد ، لیپوماتیک است . دستگاه لیپوماتیک دارای ویژگی لیفت کنندگی است . در این تکنیک ، چربی های موضعی با استفاده از حرکت های چرخشی ، ارتعاشی و لرزشی به تکه هایی تقسیم می شوند و ازبدن خارج می گردد . افراد بالای 18 سال هم می توانند از این روش برای از بین بردن چربی های موضعی خود استفاده کنند . ولی همه افراد ،  کاندیدای مناسب لیپوماتیک نیستند .

کاندیدای مناسب لیپوماتیک

 

کاندیدای مناسب لیپوماتیک افرادی هستند که شرایط ذیل را داشته باشند :

  • دارای شکم سفت و بزرگ هستند .
  • در چند ماه اخیر وزن شان ثابت بوده است و اضافه وزن چندان زیادی نیز ندارند .
  • دارای چربی های موضعی هستند . به این معنی که ، چربی در ناحیه مشخصی از بدن جمع شده است . مثلا در نواحی غبغب ، بازو ، شکم ، ران ، پا ، کتف .
  • از طریق رعایت رژیم غذایی و ورزش کردن به نتیجه مطلوب خود نرسند .
  • زمان برایشان مهم است و می خواهند هر چه سریع تر به وزن دلخواه خود برسند .
  • برای همیشه می خواهند وزن ثابتی داشته باشند و بعد از لیپوماتیک وزن خود را افزایش ندهند .
  • از لحاظ روحی و جسمی از سلامت کامل برخوردار باشند و مشکل خاصی نداشته باشند .

اگر افراد بتوانند از رژیم غذایی سالم پیروی کنند  و از مصرف خوردنی های  پر کالری و چرب که باعث افزایش وزن شان می گردد اجتناب کنند ، هیچ گاه چاقی ، به سراغ آن ها نمی آید .

اگر کاندیدای مناسب لیپوماتیک به درستی انتخاب نشوند ، عوارض خطرناک و ناخوشایندی مانند : غیر قرینگی اندام ها ( ران ها ، گودرفتگی های غیرطبیعی )  ، تجمع مایعات زیر پوست و عفونت های بیمارستانی  بیمار را پس از درمان تهدید خواهد کرد .

تجربه و تخصص پزشک و هم چنین شناسایی کاندیدای مناسب لیپوماتیک سبب می شود هیچ گونه از این عوارض پیش نیاید .

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button