جراحی بینی
02 مه

کاندیدای مناسب لیزر موهای زائد

کاندیدای مناسب لیزر موهای زائد برای این که بدانیم چه افرادی کاندیدای مناسب لیزر موهای زائد هستند ، بهتر است تا نکاتی را در این باره بدانیم . توصیه می شود تا در ابتدا در رابطه با تجربه کلینیک در زمینه لیزر موهای زائد اطمینان حاصل نمایید . لیزر موهای زائد ملائین موجود در پوست راهدف […]

read more »