جراحی بینی
19 ژوئن

مراقبت های بعد از لیپوماتیک

مراقبت های بعد از لیپوماتیک لیپوماتیک یک روش درمان چاقی است. قبل از لیپوماتیک نکاتی توصیه می شود که بایست به آن توجه ویژه گردد. هم چنین مراقبت های بعد از لیپوماتیک نیز بسیار حائز اهمیت است و در بهبود بیمار تاثیر زیادی دارد. مراقبت های بعد از لیپوماتیک شامل چه نکاتی می باشند ؟ […]

read more »