جراحی بینی مشاوره در واتس اپ

مراقبت های بعد از اندولیفت ، زمان بهبودی بعد از اندولیفت به دلیل کم تهاجمی بودن خیلی سریع تر و کوتاه تر از لیفت معمولی است. بیمار می تواند چند ساعت بعد از اندولیفت امور روزانه و فعالیت های معمول خود را از سرگیرد. اثر زخم به تدریج از بین می رود تا آنکه بطور […]

read more »
Call Now Button